Hallituksen etäkokous 18.1.21 klo 18:30

Pöytäkirja

  1. Läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen avaaminen.

Kokoukseen todettiin osallistuvan etäyhteyden kautta Katja Saarinen, Jenni Valtanen, Hanna Hyvönen, Markus Ylis-Junttila ja Anna Jalkanen. Avattiin kokous klo 18:35.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäynti ja hyväksyminen.

Hyväksyttin edellisen kokouksen pöytäkirja.

4. Ulkojumppateline-hankkeen suunnittelu

Muilta yhdistyksiltä on tiedusteltu halukkuutta osallistua ja heillä on tarkoitus asiasta keskustella seuraavissa omissa kokouksissaan. Odotellaan muiden yhdistysten päätöksiä osallistuvatko he hankkeeseen.

5. Frisbeegolf-hankkeen eteneminen

Odotamme Ely-keskuksen päätöstä hankkeesta. Odotamme kelien muuttumista keväisemmiksi. Tiedustellaan Asmandian frisbeegolf-radan opasteiden toimittajaa Aseman seudun kyläyhdistyksen edustajilta. Voisimme pyytää vielä uutta tarjousta radan opasteista paikalliselta toimittajalta. Tehdään tarkempi aikataulu hankkeen etenemisestä seuraavassa hallituksen kokouksessa.

6. Vuosikokouksen valmistelu: tilinpäätösasioiden valmistelu, kokouksen ajankohta
Valmistelimme vuoden 2021 talousarvion. Pidetään vuosikokous etänä, mahdollistetaan kokoukseen osallistuminen myös paikan päällä Kylätalolla turvaetäisyyksillä. Vuosikokouksen ajankohdaksi sovittiin 17.2.2021 klo 18. Hallituksen järjestäytymiskokous 3.3.21 klo 18. Anna laittaa vuosikokousilmoituksen lehteen edeltävästi. Ilmoitukseen laitetaan myös yhteystiedot ennakkoilmoittautumista varten.


7. Muut esille tulevat asiat
Ehdotetaan vuosikokoukselle uuden, kevyempirakenteisen teltan hankkimista kyläyhdistykselle tapahtumia varten. Talviriehan mahdollista järjestämistä voidaan arvioida seuraavissa kokouksissa sääoloista ja kokoontumisrajoituksista riippuen. Tällä hetkellä voimassa olevat kokoontumisrajoitukset eivät salli tapahtuman järjestämistä.

8. Seuraavan kokouksen ajankohta, käsiteltävät asiat ja kokouksen päättäminen

Vuosikokous pidetään etänä 17.2.21 klo 18, osallistumismahdollisuus Kylätalo Mietolassa, ja Hallituksen järjestäytymiskokous 3.3.21 klo 18. Järjestäytymiskokouksessa valitaan yhdistykselle sihteeri, rahastonhoitaja, hallituksen jäsenet ja käsitellään mahdollista teltan hankintaa sekä laaditaan frisbeegolf-radan rakentamisen aikataulu.

Jenni Valtanen, puheenjohtaja Anna Jalkanen, sihteeri

Hallituksen etäkokous 18.1.21 klo.18:30

Asialista. Kokous on kaikille avoin. Jos haluat osallistua, ota yhteyttä etukäteen jalkanen.anna@outlook.com.

  1. Läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen avaaminen.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäynti ja hyväksyminen.

4. Ulkojumppateline-hankkeen suunnittelu

5. Frisbeegolf-hankkeen eteneminen

6. Vuosikokouksen valmistelu: tilinpäätös asioiden valmistelu, kokouksen ajankohta

7. Muut esille tulevat asiat


8. Seuraavan kokouksen ajankohta, käsiteltävät asiat ja kokouksen päättäminenJenni Valtanen pj, Anna Jalkanen sihteeri

Hallituksen etäkokous 7.12.2020 klo 18:30

Pöytäkirja

1. Läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen avaaminen

Kokoukseen osallistuivat etäyhteydellä Jenni Valtanen, Markus Ylis-Junttila, Hanna Hyvönen, Anna Jalkanen ja Katja Saarinen. Avattiin kokous klo 18:34. Sari Salonen liittyi kokoukseen 18:50.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäynti ja hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

4. Ulkojumppatelineiden tarjoukset ja rahoitus, mahdollinen hankkeen käynnistäminen

Vertailimme laitteista saamiamme tarjouksia. Otamme seuraavaksi yhteyttä muihin paikallisyhdistyksiin ja kyselemme heidän halukkuuttaan osallistua ulkoliikuntalaitteiden hankintahankkeeseen. Palataan asiaan seuraavassa kokouksessa.

5. Frisbeegolf-hankkeen eteneminen

Hakemus Tilpehööri-hankkeeseen on jätetty ja puoltava päätös rahoitukseen on saatu Ravakasta. Nyt hankehakemus Elyssä hyväksuttävänä. Hankkeen toteutuksen aloitus aikaisintaan 1.1.2021.

6. Vuosikokouksen valmistelu: toimintakertomus, toimintasuunnitelma, tilinpäätösasioiden valmistelu

Valmisteltiin yhdistyksen vuosikertomus 2020 sekä toimintasuunnitelma vuodelle 2021. Talousarvio valmistellaan seuraavassa kokouksessa. Tiliotteet ja kuitit on toimitettu kirjanpitäjälle.

7. Muut esille tulevat asiat

Valmisteltiin talkooanomushakemus ja kuitti viime vuoden talkoista kuntaan lähetettäväksi. Yhdistystä on pyydetty vastaamaan kysymyksiin Maaseudun INNO-tutkimushankkeesiin liittyen. Tiedustelemme Sari Kantoselta halukkuutta vastata kysymyksiin tarkemmin, koska hän on ollut mukana toiminnassa jo Kylätalon perustamisaikana.

8. Seuraavan kokouksen ajankohta, käsiteltävät asiat ja kokouksen päättäminen

Selvitetään muiden yhdistysten halukkuus ja mahdollisuus osallistua ulkoliikuntalaitehankkeeseen seuraavaan kokoukseen mennessä. Käsitellään talousarvio ja päätetään vuosikokouksen päivämäärä. Seuraava kokous 18.1.2021 klo 18:30.

Jenni Valtanen, pj Anna Jalkanen, sihteeri

Hallituksen etäkokous 7.12.2020 klo 18:30

Kokous on kaikille avoin. Jos haluat osallistua etäyhteydellä, ilmoittaudu etukäteen jalkanen.anna@outlook.com.

Asialista

1. Läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen avaaminen2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäynti ja hyväksyminen


4. Ulkojumppatelineiden tarjoukset ja rahoitus, mahdollinen hankkeen käynnistäminen

5. Frisbeegolf-hankkeen eteneminen

6. Vuosikokouksen valmistelu: toimintakertomus, toimintasuunnitelma, tilinpäätös asioiden valmistelu

7. Muut esille tulevat asiat


8. Seuraavan kokouksen ajankohta, käsiteltävät asiat ja kokouksen päättäminenJenni Valtanen pj, Anna Jalkanen sihteeri

Hallituksen kokous 3.11.2020 klo 19

Kylätalo Mietola

Pöytäkirja

1. Läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen avaaminen

Paikalla todettiin olevan Hanna Hyvönen, Sari Salonen, Anna Jalkanen, Katja Saarinen ja Ari Jaatinen. Lisäksi Jenni Valtanen osallistui kokouksen alussa etäyhteyden kautta. Avattiin kokous klo 19:07.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätettiin vaihtaa alkuperäisen asialistan pykälien käsittelyjärjestystä.

3. Frisbeegolf – radan jatkon tarjoukset ja rahoitus, mahdollinen hankkeen käynnistäminen

Kokouksessa saimme asiantuntijanäkemystä ja kommentteja frisbeegolf-harrastaja Ari Jaatiselta, joka kuuluu Wirmo Discgolf-seuraan. Jenni Valtanen liittyi kokoukseen paikan pälle tämän pykälän käsittelyn aikana.

Päätimme hakea rahoitusta Ravakan Tilpehööri-teemahankkeesta Frisbeegolf-radan rakentamishankkeeseen. Hanna tavoittelee huomenna Vesa-Matti Euraa maankäyttösopimuksen tiimoilta. Keräämme hakemuksen liitteet viikonlopun aikana. Hakemuksen jättöpäivä on maanantai 9.11. Tiedotamme alueen muita paikallisia yhdistyksiä tästä hankkeesta.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäynti ja hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. Sovittiin, että jatkossa sihteeri hyväksyttää pöytäkirjaluonnoksen hallituksella What’sAppin kautta ennen sen julkaisemista.

4. Ulkojumppatelineiden tarjoukset ja rahoitus, mahdollinen hankkeen käynnistäminen
Katja on selvittänyt Lions Clubin halukkuutta osallistua hankkeeseen. Heillä kokous tulossa ja asiaan palataan myöhemmin. Yhteistyöstä ovat kiinnostuneita. Palaamme ulkojumppatelineiden hankintaan seuraavissa kokouksissa.


6. Muut esille tulevat asiat
Sari otti lentopalloverkon alas. Sari vie verkon ja pehmusteet talveksi Salosen varastoon Kustavintien varteen. Verkon säädin löytyy Valtasilta.


7. Seuraavan kokouksen ajankohta, käsiteltävät asiat ja kokouksen päättäminen

Seuraava kokous 7.12.20 klo 18:30. Käsiteltävät asiat: vuosikokouksen valmistelu, ulkojumppatelineet. Päätettiin kokous klo 20:20.

Jenni Valtanen pj, Anna Jalkanen sihteeri

Hallituksen kokous 3.11.20 klo 19

Kylätalo Mietola

Asialista

1. Läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen avaaminen2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäynti ja hyväksyminen

4. Ulkojumppatelineiden tarjoukset ja rahoitus, mahdollinen hankkeen käynnistäminen

5. Frisbeegolf – radan jatkon tarjoukset ja rahoitus, mahdollinen hankkeen käynnistäminen

6. Muut esille tulevat asiat


7. Seuraavan kokouksen ajankohta, käsiteltävät asiat ja kokouksen päättäminenJenni Valtanen pj, Anna Jalkanen sihteeri

Hallituksen kokous 6.10.2020 klo 18:30

Kylätalo Mietola

Pöytäkirja

1. Läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen avaaminen

Paikalla todettiin olevan Katja Saarinen, Hanna, Hyvönen, Sari Salonen, Jenni Valtanen ja Anna Jalkanen. Avattiin kokous klo 18:47.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäynti ja hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

4. Ulkojumppatelineiden mallien ja hintojen kartoituksen tarkastelu

Tähän mennessä olemme saaneet pari tarjousta ulkoliikuntalaitteista. Tarkastelimme hintoja ja ominaisuuksia. Pohdimme rahoitusmahdollisuuksia. Odotamme vielä loppuja tarjouksia.

5. Minigolf – ratojen lahjoitus

Yläneen Kyläyhdistys oli kiinnostunut minigolfista, mutta heille tuli logistiikkaongelmia. Päätimme lahjoittaa ne Eero Marttilalle.

6. Frisbeegolf – radan pidennys

Tarjous on pyydetty koreista. Radan jatkon suunnittelua varten voimme pyytää asiantuntija-apua, Hanna hoitaa. Otetaan myös oppilaskunta mukaan suunnitteluun. Tilpehööri-teemahanke Ravakassa 9.11. asti voimassa. Tarvitsemme tarjoukset myös kahdesta muusta. Seuraava kokous ennen hakuajan päättymistä.

7. Kylätalon tilanne

Kävimme läpi tämän hetkisen tilanteen. Toiminnot jatkuvat toistaiseksi ennallaan. Viranhaltijat valmistelevat vaihtoehtoisia ehdotuksia toiminnoille, jäämme odottelemaan niitä.

7. Muut esille tulevat asiat

Pohdimme kenellä on hallinnointioikeus Kustavintien varressa ennen Askaistentien risteystä oikealla puolella olevaan kylttiin.

Elo- ja tammikuussa voisi kyläyhdistys tehdän lasten paikallisista harrastusmahdollisuuksista aina päivityksen ja yhteenvedon alkavista ryhmistä ja aikatauluista ja julkaista sen omalla nettisivulla ja Mietoisten facebook-sivulla.

Keskustelimme asukashankintahankkeista. Yläneellä ollut projektina antaa tyhjiä taloja ihmisille kuukaudeksi käyttöön, kiinnostusta on ollut.

8. Seuraavan kokouksen ajankohta, käsiteltävät asiat ja kokouksen päättäminen

3.11. klo 18:30 Tuukissa jos tila on vapaana. Käsiteltäviä asioita Frisbeegolf-radan rahoitushakemuksen tekeminen. Päätettiin kokous klo 19:54.

Jenni Valtanen pj, Anna Jalkanen sihteeri

Hallituksen kokous 6.10.20 klo 18:30

Kylätalo Mietola

Asialista

1. Läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen avaaminen

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäynti ja hyväksyminen

4. Ulkojumppatelineiden mallien ja hintojen kartoituksen tarkastelu

5. Minigolf – ratojen lahjoitus

6. Frisbeegolf – radan pidennys

7. Kylätalon tilanne

7. Muut esille tulevat asiat

8. Seuraavan kokouksen ajankohta, käsiteltävät asiat ja kokouksen päättäminen

Jenni Valtanen pj, Anna Jalkanen sihteeri

Kirjelmä Mynämäen kunnanvaltuustolle 14.9.2020 kokoukseen Mietoisten paikallisyhdistyksiltä

Olemme huolestuneina saaneet lukea Mynämäen kunnan talouden tasapainottamistyöryhmän ehdotuksen Kylätalo Mietolan myymisestä. Pidämme tärkeänä, että päätöksiä tehtäessä te, arvoisat kunnanvaltuutetut, olette tietoisia, minkälaisesta kokonaisuudesta Mynämäen kunta on Kylätalo Mietolan kohdalla luopumassa ja minkälaisesta todellisesta säästöstä on kyse. Taustatietona haluamme ensin kertoa miten Kylätalo Mietola on ylipäätään alun perin Mietoisten kirkonkylään syntynyt. Mynämäen kunnanvaltuusto teki päätöksen 19.9.2011, että pitkään myynnissä ollut rakennus voidaan remontoida vapaaehtoisvoimin talkoilla kylän asukkaille yhteiseksi tilaksi. Remonttia tehtiin noin vuoden verran ja ensimmäiset toiminnot tilassa otettiin käyttöön syksyllä 2012. Jo helmikuussa 2013 rakennuksessa toimi koululaisten aamu-ja iltapäivätoiminta, nuorisotila ja itsepalvelukirjasto. Hyvin varhaisessa vaiheessa rakennus nimettiin Kylätalo Mietolaksi. Yläkertaan valmistuivat tilat yhdistyksille v. 2014. Tukea vapaaehtoisten toimijoiden talkoilla toteutetussa isossa hankkeessa saatiin Leader Ravakasta.

Kylätalon käyttö on remontin valmistumisen jälkeen jatkunut aktiivisena eri yhdistysten toimintojen keskuksena. Raisio-opiston järjestämillä vuotuisilla kudontakursseilla paikalliset kutojat käyttävät yläkerran yhdistysten tiloja talvikuukausina loka-maaliskuussa keskiviikkoisin ja erillisiä käsityötiloja ympäri vuoden muinakin heille parhaiten sopivina ajankohtina harrastamiseensa. Yhdistysten tilojen käyttäjiä ovat lisäksi partiolippukunta Mietoisten Kolopuutintit, joka kokoontuu Kylätalon tiloissa kuukausittain pidetyissä johtajiston kokouksissa ja aina silloin kun viikkotoiminnassa tarvitaan sisä-tai keittiöolosuhteita, esim. leipomisessa ja ruoanvalmistuksessa. Yhdistysten tiloissa kokoontuvat säännöllisesti myös Mietoisten MLL, Mietoisten Kirkonseudun Kylät ja Tavastilan koulun vanhempainyhdistys. Myös Mietoisten-Mynämäen luonnonsuojeluyhdistys on osallistunut Kylätalo Mietolan ylläpitoon. Yhdistysten tilat koostuvat wc-tiloista sekä kahdesta erillisestä kenelle tahansa 10 € käyttökorvausta vastaan varattavissa olevasta kokoustilasta sekä erillisestä toimistotilasta. Yhdistyksillä on kellarissa lämmin varastotila, joka on jatkuvasti yhdistysten aktiivisessa käytössä. Mietoisten Kirkonseudun Kylät ry säilyttää sekä tapahtumissa käytettävää ja yleisölle lainattavissa olevaa kalustoaan Kylätalon takapihalla sijaitsevassa kylmässä varastotilassa.

Kunnan nuorisotoimen yhdessä 4-H- toimijoiden kanssa järjestämä nuorisotila eli nuokkari on avoinna tiistai- ja torstai-iltaisin paikalliselle nuorisolle. Viikoittain nuoria käy tiloissa n. 50 ja erillisiin 4H-kerhoihin osallistuu reilu 20 lasta tai nuorta. Nuokkarin tiloissa on paljon mietoislaisille nuorille lahjoituksena tullutta kalustoa esim. muutama pelikonsoli, tietokone, pingispöytä ja biljardipöytä ym. Nuorisotilassa on aina turvallinen aikuinen valvomassa, käyttö on ollut tasaisesti aktiivista ja yleisillä paikoilla notkumisen aiheuttamia häiriötilanteita kylällä ei ole viime vuosina koettu. Nuoret ovat kokeneet nuokkarilla käymisen turvalliseksi ja luontevaksi tavaksi viettää aikaa ystävien kanssa. Nuoret kasvavat Kylätalon nuokkaritoimintaan mukaan jo varhain ja kynnys ottaa yhteyttä tuttuun nuorisotyöntekijään on matala. Kylätalo Mietolan nuokkaritoiminta on ennaltaehkäisevää nuorisotyötä parhaimmillaan.  Nuorisotiloissa on toiminut myös nuorten itsensä pitämä kesäkahvila kolmena kesänä.

Kylätalo Mietolan alakerrassa toimiva itsepalvelukirjasto on avoinna joka päivä ma-su klo 07-21 ja sen kautta on mahdollista varata ja tilata teoksia koko Vaski-kirjastojen alueelta. Kirjasto on vapaa-ajallakin koululaisten suosiossa ja kouluaikana sitä käyttävät päiväkoti, eskari sekä Tavastilan koulun opetusryhmät. Nuorten lisäksi itsepalvelukirjaston käyttäjien ikäjakauma on erittäin laaja. Sitä käyttävät ahkerasti myös iäkkäämmät, joille asiointi kauempana keskustan pääkirjastossa voi olla haasteellista. Mietoisten itsepalvelukirjastoa on lähivuosien aikana mainostettu, kehuttu ja kiitelty valtakunnallisella tasolla edistyksellisyydestään ja käyttäjäystävällisyydestään. Itsepalvelukirjasto on avoinna ja asiakkaiden käytettävissä myös niinä päivinä kun pääkirjasto on suljettuna. Itsepalvelukirjasto on kirkonkyläläisille erittäin tärkeä lähipalvelu sanan varsinaisessa merkityksessä. Vuonna 2018 käyntejä oli 3283 kpl, v. 2019 3935 kpl ja vuonna 2020 30.6. mennessä 1950 kpl kevään koronasulusta huolimatta.

Kylätalo Mietolassa järjestettävässä aamu- ja iltapäivätoiminnassa on tulevan lukuvuoden aikana n. 20 lasta.

Kylätalo Mietolan takapihan tontilla sijaitsee yleinen leikkipuisto, jota myös iltapäiväkerho ja nuokkari hyödyntävät toiminnassaan. Puistossa on järjestetty myös piknik-tyyppistä perhekerhoa.

Kylätalo Mietolan yhdistysten tiloja käyttävät säännöllisesti myös lukuisat muut paikalliset yhdistykset, yritykset sekä yksityishenkilöt kokouksien, juhlien, kurssien, tapahtumien ja teemailtojen järjestämiseen varsin huokealla 10 € käyttökorvauksella. Käyttökorvauskuluilla tiloihin hankitaan mm. käsisaippuaa, wc-paperia, siivoustarvikkeita ja tiskiainetta. Kylätalon yhdistykset ovat sitoutuneet myös sen puhtaana pitoon. Arviomme mukaan Kylätaloa käyttää joka viikko ainakin noin parin sadan asukkaan vaihteleva joukko, ja tässä eivät vielä ole mukana itsepalvelukirjaston asiakkaat. Vuositasolla Kylätalon toimintoja pääsevät hyödyntämään arviolta yli tuhatpäinen paikallisten asukkaiden joukko. Kylätalo Mietolan käyttöaste on parempi, kuin monen muun kunnan omistaman kiinteistön.

Kunnilla on lakiin perustuva velvollisuus tuottaa rakenteet, jotka mahdollistavat laadukkaan ehkäisevän päihdetyön tekemisen ja jatkossa kunnan rooli muissakin syrjäytymistä ehkäisevissä toiminnoissa tulee vain kasvamaan tulevassa Hyte/Sotessa.

Kylätalo Mietolasta ja sen toiminnoista luopuminen aiheuttaisi valtavan loven ennaltaehkäiseviin ja yhteisöllisyyttä tukeviin palveluihin erityisesti Mietoisten kirkonkylän, mutta myös koko muun Mietoisten alueella. Mynämäkeen ollaan suunnittelemassa reiluja investointeja uusien asukkaiden houkuttelemiseksi Älykylä-mallilla, mutta samalla unohtuu kunnassa jo olemassa olevien älykylä-tyyppisten yhteisöllisyyttä ylläpitävien toimintamallien tiedostaminen, tunnistaminen ja olemassaolo. Kylätalo Mietolan myymisellä tavoiteltu n.20 000 € vuotuinen säästö johtaa helposti paikallisten asukkaiden sosiaali- ja sairaanhoitolaskujen moninkertaistumiseen. Yhdenkin nuoren syrjäytymisen estäminen maksaa Kylätalon ylläpitokustannukset monien vuosien osalta takaisin. Mietoisten Kirkonseudun Kylät ry yhdessä, Mietoisten MLL paikallisyhdistyksen, Tavastilan koulun vanjempainyhdistyksen, Partiolippukunta Mietoisten kolopuutinttien ja Mynämäen-Nousiaisten 4H-yhdistyksen kanssa edellyttää kunnanvaltuustoa joko

  1. poistamaan Kylätalo Mietolan talouden tasapainottamisohjelman myyntilistalta tai
  2. perusteellisesti selvittämään ennen myyntipäätöstä miten edellä kuvaillut palvelut saadaan järjestettyä paikallisesti Mietoisten kirkonkylän alueella muissa korvaavissa tiloissa ottaen huomioon tarkat laskelmat korvaavien tilojen aiheuttamista mahdollisista lisäkustannuksista

Mietoisissa 9.9.2020

Mietoisten Kirkonseudun Kylät ry

MLL Mietoisten paikallisyhdistys

Tavastilan koulun vanhempainyhdistys

Partiolippukunta Mietoisten Kolopuutintit

Mynämäen-Mietoisten 4H-yhdistys ry

Hallituksen kokous 7.9.2020 klo 19:30

Kylätalo Mietola

Pöytäkirja

1. Läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen avaaminen

Avattiin kokous klo 19:40. Paikalla todettiin olevan Katja Saarinen, Markus Ylis-Junttila, Anna Jalkanen, Jenni Valtanen ja Hanna Hyvönen.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäynti ja hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

4. Kylätalo Mietolan tilanne

Keskustelimme Kylätalon tilanteesta. Tätä pykälää ei tarkemmin julkaista internetissä.

5. Avajaisten palaute

Olemme äärimmäisen tyytyväisiä Skeittilandian avajaistapahtumaan. Sääolot haittasivat aikataulun noudattamista, mikä oli harmi niiden kannalta, jotka tulivat katsomaan näytöstä ilmoitetun aikataulun mukaan. Ilman aikataulun nopeutusta näytös olisi jäänyt lähes kokonaan pitämättä sateen vuoksi. Yleisöä paikalla arvioitiin olevan n. 200 henkilöä. Katja poistui kokouksesta klo 20:41.

6. Yhdistyksen taloudellinen tilanne

Käytiin läpi Skeittiparkin kulut ja yhdistyksen taloudellinen tilanne. Budjetti piti parkin osalta hyvin.

7. Ravakan rahoitus ja lainan takaisinmaksu

Jenni on tehnyt Ravakalle loppuraportin ja takaisinmaksuhakemuksen. Kun raha tulee Ravakalta, maksamme lainan kunnalle.

8. Muut esille tulevat asiat

Päätettiin kartoittaa löytyisikö minigolfille jokin yleishyödyllinen lahjoituskohde. Tehtiin ehdotus seuraavaksi toteutettavasta aikuisille suunnatuista hankkeesta, ulkojumppa-telineistä, joita lähdetään nyt kartoittamaan. Toinen ehdotus oli Tavastilan koulun piha-alueen frisbeegolf kentän pidennys.

9. Seuraavan kokouksen ajankohta, käsiteltävät asiat ja kokouksen päättäminen. Seuraava kokous pidetään Kylätalolla 6.10. klo 18:30. Käsiteltävä asia: ulkojumppatelineiden mallien ja hintojen kartoituksen tarkastelu.

Jenni Valtanen, pj Anna Jalkanen, sihteeri