Suositeltu

Mitä, miksi, kenelle

Mietoisten kirkonseudun kylät ry on syksyllä 2008 toimintansa aloittanut nuori ja vireä yhdistys. Kyläyhdistyksen tavoitteena on edistää alueen asukkaiden yhteistyötä, parantaa alueen elinkelpoisuutta ja viihtyisyyttä sekä toimia alueen edunvalvojana. Keskiössä ovat lisäksi kylätoiminnan kehittäminen, uusien asukkaiden houkuttelu sekä alueella asuvien kyläläisten osallistaminen ja aktivointi yhteiseen tekemisen meininkiin.

Aktiivijäseniä yhdistyksessä on kymmenkunta, mutta jäseniksi kuuluvat kaikki Tavastilan koulupiirin asukkaat. Yhdistyksen kokouksiin ja tapahtumiin ovat siis kaikki tervetulleita halutessaan mukaan. Kyläyhdistys kokoontuu säännöllisesti Kylätalo Mietolassa, ja tiedottaa ajankohdista mm. Vakka-Suomen sanomien Yhdistykset -palstalla ja omilla nettisivuilla www.mietoistenkirkonseutu.fi.

Tiedustelut ja yhteydenotot: Sari Kantonen, pj/ sari.kantonen@gmail.com / 040-704 5151

Mainokset

Vuosikokous 25. 4.19 klo 18

Esityslista
Anttila, Kaivattulantie 84

  1. Läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen avaaminen
  2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, ääntenlaskija, sekä kaksi pöytäkirjantarkistajaa. Lisäksi päätetään pöytäkirjan tarkistuksen määrä-ajasta
  4. Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi
  5. Esitellään ja hyväksytään vuoden 2018 toimintakertomus, tilinpäätös, sekä toiminnantarkistajien lausunto
  6. Myönnetään hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille vastuuvapaus
  7. Esitellään ja vahvistetaan vuoden 2019 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarviot, sekä jäsenmaksut
  8. Hallitus esittää vuosikokoukselle seuraavaa sääntömuutosta yhdistyksen sääntöihin pykälään 6;

”Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksen kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemat puheenjohtajat ja vähintään neljä (4) sekä enintään 10 muuta jäsentä. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuoroisia vuosittain, enimmäisenä (1.) vuotena erovuoroiset jäsenet ratkaistaan arvalla.”
siten että:
”Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksen yhdeksi (1) kalenterivuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) sekä enintään 10 muuta jäsentä. Hallitus valitsee haluamansa määrän varapuheenjohtajia. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuoroisia vuosittain, enimmäisenä (1.) vuotena erovuoroiset jäsenet ratkaistaan arvalla.”

9. Yhdistyksen hallituksen valitseminen ja vahvistaminen

Nykyhallituksen jäsenet: Sari Kantonen (pj), Marica Santanen, Tuula Keskitalo, Markus Ylis-Junttila, Anna Jalkanen, Sari Salonen ja Jenni Valtanen.

10. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja
Varapuheenjohtajat, rahastonhoitajan ja sihteerin valitsee hallitus seuraavassa hallituksen kokouksessa

11. Valitaan 2 toiminnantarkistajaa. Lisäksi päätetään toiminnantarkastajien kulukorvauksesta
12. Päätetään puheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muiden hallituksen jäsenten palkkioista ja kulukorvauksista

Nykyinen käytäntö on että puheenjohtaja saa 180€ palkkion vuodelta, rahastonhoitaja ja sihteeri saavat enintään 50 euron kulukorvauksen vuoden ajalta. Muut hallituksen jäsenet eivät saa palkkiota tai kulukorvausta
13. Valitaan yhdistyksen edustajat ja varaedustajat muihin järjestöihin ja todetaan että hallitus voi tarvittaessa myöhemmin vaihtaa tai valita edustajia lisää
14. Ilmoitusasiat sekä mahdollisesti muut esille tulevat asiat
15. Kokouksen päättäminen

Sari Kantonen, pj Anna Jalkanen, sihteeri

Hallituksen kokous 25.4.2019 n. klo 19

Esityslista
Anttila, Kaivattulantie 84
1. Läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen avaaminen
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäynti ja hyväksyminen.
4. Todetaan vuosikokouksen valitsema hallitus ja valitaan yhdistykselle sihteeri, rahastonhoitaja, sekä varapuheenjohtajat
Yhdistyksen sihteerinä on toiminut v. 2018 Anna Jalkanen, rahastonhoitajana Tuula Keskitalo ja varapuheenjohtajana Marica Santanen

5. Talkoot
6. Avoimet kylät Beach-kentän avaustapahtuma
7. Tavastila Cupin mainostaminen
8. Muut esille tulevat asiat
9. Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen

Sari Kantonen, puheenjohtaja Anna Jalkanen, Sihteeri

Pöytiä ja tuoleja lainataan huolto- ja ylläpitokustannuksia vastaan juhlatilaisuuksiin

Mietoisten Kirkonseudun Kylät ry sai viime syksynä lahjoituksena 6 kpl 3 metrin pituisia tukevia pöytiä ja niihin kuuluvia tuoleja 48 kpl.  Yhdistys lainaa pöytiä ja tuoleja huolto- ja ylläpitokustannuksia vastaan: pöytä á 10 € /viikonloppu ja 10 kpl tuoleja 10€ / viikonloppu, ei sisällä kuljetusta. Kalustoa voit tiedustella Annalta : jalkanen.anna@outlook.com (p. 0414625622).

IMG-20180925-WA0002

Hallituksen kokous 12.3.2019

Pöytäkirja

Kylätalo Mietola

1 Läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen avaaminen

Paikalla todettiin olevan Jenni Valtanen, Markus Ylis-Junttila, Tuula Keskitalo ja Anna Jalkanen. Avattiin kokous klo 18:13.

2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja

Päätös: valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Markus Ylis-Junttila

4 Edellisten kokousten pöytäkirjojen läpikäynti ja hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja

5 Talviriehan koonti

Tuottoa puffetista 77,70 €. Paikalla yhdistyksestä Sari Salonen, Anna Jalkanen, Marica Santanen ja Ville Valtanen. Anna ja Sari leipoivat munkit. Kävijöitä arviolta n. 100. Yhteistyö sujui muiden yhdistysten kanssa mukavasti. Ensi vuonna kaikki myyntipisteet voisivat olla lähempänä toisiaan. Tuulen vuoksi makkaran grillaus ei tänä vuonna onnistunut jäällä. Ensi vuonna voitaisiin pyrkiä tapahtuman järjestämisessä aikaisempaan ajankohtaan ja lyhyellä varoitusajalla kun talvi näyttäisi olevan.

6 Vuosikokouksen valmistelua: käydään läpi toimintakertomus- ja suunnitelmaluonnokset ja tilinpäätös.

Päätös: Vuosikertomus, toimintasuunnitelma, talousarvio ja tilinpäätös käytiin läpi, hyväksyttiin ja päätettiin esittää ne vuosikokouksen hyväksyttäväksi.

Esitetään vuosikokoukselle lisäksi yhdistyksen sääntömuutosta pykälään 6;

”Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksen kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemat puheenjohtajat ja vähintään neljä (4) sekä enintään 10 muuta jäsentä. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuoroisia vuosittain, enimmäisenä (1.) vuotena erovuoroiset jäsenet ratkaistaan arvalla.”

siten että:
”Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksen yhdeksi (1) kalenterivuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) sekä enintään 10 muuta jäsentä. Hallitus valitsee haluamansa määrän varapuheenjohtajia. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuoroisia vuosittain, enimmäisenä (1.) vuotena erovuoroiset jäsenet ratkaistaan arvalla.

Päätettiin kutsua vuosikokous koolle 25.4.19 klo 18 osoitteessa Kaivattulantie 84, Mietoinen. Pidetään hallituksen järjestäytymiskokous heti vuosikokouksen jälkeen.

7 Avoimet kylät-päivän Beach kenttä -tapahtuman suunnittelua

Avoimet Kylät päivä on tänä vuonna 8.6.19. Paikallinen lentopalloseura Dotsit on ilmoittanut tulevansa pitämään lapsille lentopallokoulua. Jatketaan suunnittelua myöhemmin seuraavissa kokouksissa.

8 Yhdistyksen sähköpostin ja Kylätalon varauskalenterin käyttöönotto

Anna on luonut yhdistykselle oman sähköpostiosoitteen, joka on mietoistenkirkonseutu@gmail.com. Tämän google-tilin yhteydessä on nyt luotu myös Kylätalon varauskalenteri. Anna ottaa yhteyttä muiden yhdistysten edustajiin, jotka ilmoittavat omat yhteyshenkilönsä ja Anna lisää heidät sähköposteineen ylläpitäjien joukkoon. Jaetaan kalenteri nyt aluksi vain ryhmän sisälle ja seurataan miten käyttöönotto sujuu. Varattu/vapaa näkymä ylläpitäjille.

9 Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.

10 Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen

Pidetään seuraava hallituksen kokous vuosikokouksen jälkeen 25.4.19 osoitteessa Kaivattulantie 84. Päätetään kokous 20:02.

Markus Ylis-Junttila, pj Anna Jalkanen, sihteeri

Hallituksen kokous 12.3.2019 klo 18

Asialista

Kylätalo Mietola

1 Läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen avaaminen

2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3 Edellisten kokousten pöytäkirjojen läpikäynti ja hyväksyminen

4 Talviriehan koonti

5 Vuosikokouksen valmistelua: käydään läpi toimintakertomus- ja suunnitelmaluonnokset ja tilinpäätös.

6 Avoimet kylät-päivän Beach kenttä -tapahtuman suunnittelua

7 Yhdistyksen sähköpostin ja Kylätalon varauskalenterin käyttöönotto

8 Muut esille tulevat asiat

9 Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen

Sari Kantonen, pj     Anna Jalkanen, sihteeri

Talvirieha 2.3.19 Saarenrannassa

Perinteistä Talviriehaa varten saatiin kuin saatiinkin vielä talvista keliä. Puolilta päivin saimme nauttia aurinkoisesta säästä.

LC Mietoinen järjesti kisan lapsille, tällä kertaa olosuhteet suosivat luistelua. Kaikki osallistujat palkittiin.

Rajavartiosto vieraili paikalla hydrokopterillaan. Se herätti niin pienten kuin suurtenkin mielenkiinnon.

Napakelkka oli asennettu paikoilleen ja tarjosi hurjaa kyytiä.

Luistelukisassa nähtiin vauhdikkaita liu’utuksia sileällä jäällä. MLL Mietoinen tarjosi osallistujille lämmintä mehua ja keksejä.

Tavastilan vanhempainyhdistys tarjosi kaikille lapsille mahdollisuuden koiravaljakkoajeluun.

Järjestelyistä vastasivat LC Mietoinen, Mietoisten VPK, Tavastilan koulun vanhempainyhdistys, MLL Mietoinen, Partiolippukunta Mietoisten Kolopuutintit, Mietoisten Maununpojatja Mietoisten Kirkonseudun kylät ry.

Kiitos kaikille! Ensi talvena nähdään jälleen!

Hallituksen kokous 14.2.2019 klo 18

Pöytäkirja

Kylätalo Mietola

1. Läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen avaaminen

Paikalla todettiin olevan Markus Ylis-Junttila, Tuula Keskitalo, Sari Salonen ja Anna Jalkanen. Avattiin kokous klo 18:20.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Markus Ylis-Junttila.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen läpikäynti ja hyväksyminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

4. Talviriehan suunnittelua

Talviriehan järjestämisessä on säävaraus. Munkkeja päätettiin paistaa Sari S. ja Annan toimesta 100 kpl yhteensä. Anna voi olla myymässä niitä tapahtumassa. Anna hakee pohjakassan Tuulalta edeltävänä perjantaina. Kaikki kolme termaria haetaan Kylätalon alakerrasta niinikään perjantaina. Näihin kahvi ja tee. Lämmin mehu tulee vanhempainyhdistyksen puffettiin. Mukien ja lusikkojen määrä tarkistettava. Anna ja Sari S. käyvät Pyheen kyläkaupassa pe yhdessä. Sari S. keittää kahvit. Sari S. kysyy Marican ja Jennin mahdollisuuksia osallistua tapahtumaan.

5. Rakenna ja sisusta – messukuulumiset

Sari K. :n terveisinä messut menivät hyvin ja Mynämäentonttikampanja vaikuttaa purevan. Tuula oli käynyt messuilla, Mynämäki oli erottunut standillään.

7. Vuosikokouksen valmistelua

Pidetään vielä yksi hallituksen kokous ennen vuosikokousta. Valmistellaan seuraavaan kokoukseen viime vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto. Tuula esitteli viime vuoden tilinpäätöksen.

Päätös: Esitellään vuoden 2018 tilinpäätös edelleen toiminnantarkastajille. Anna luonnostelee toimintakertomuksen seuraavaa kokousta varten ja käydään se yhdessä läpi ja tehdään tarvittavat korjaukset. Vuosikokouksen ajankohdaksi suunniteltiin alustavasti huhtikuun alkupuolta. Tätä ennen maaliskuun alkupuolella hallituksen valmisteleva kokous. Vuosikokousilmoitus pitää laittaa riittävän aikaisin Vakka-Suomen sanomiin. Seuraavaa kokousta varten valmistellaan myös toimintasuunnitelma ja talousarvio.

8. Muut esille tulevat asiat

Varauskalenteri integroituna omille sivuillemme vaatisi kotisivun muuttamisen maksulliseksi. Ilmaisena vaihtoehtona on luoda gmail-osoite yhdistyksellemme, jota kautta voitaisiin ylläpitää varauskalenteria google drivessä. Kalenteri jaettaisiin kunkin yhdistyksen yhteyshenkilöille nähtäväksi ja muokattavaksi varausten suhteen.

Tavastila- cupista ensimmäinen mainos olisi ajankohtaista tehdä. Markus ehdottu, että samaan mainokseen voisi luoda linkin google-pohjaiseen ilmoittautumisalustaan.

9. Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen

Alustavasti sovittiin seuraava kokous pidettäväksi 12.3.19 klo 18 Kylätalolla. Päätettiin kokous klo 19:10.

Markus Ylis-Junttila, pj

Anna Jalkanen, sihteeri