Hallituksen kokous 14.4.21 klo 18

Etäkokous, ilmoittaudu etukäteen jalkanen.anna@outlook.com, max kuuden henkilön katselmus kentällä

Asialista

1. Läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen avaaminen


2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäynti ja hyväksyminen.

4. Frisbeegolf-hankkeen tarvikkeiden tilaus ja talkoot

5. Muut esille tulevat asiat

6. Seuraavan kokouksen ajankohta, käsiteltävät asiat ja kokouksen päättäminen

Jenni Valtanen, pj Anna Jalkanen, sihteeri

Hallituksen etäkokous 15.3.2021 klo 18

Etäkokous, ilmoittaudu etukäteen jalkanen.anna@outlook.com

Asialista

 1. Läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen avaaminen

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäynti ja hyväksyminen.

4. Todetaan vuosikokouksen valitsema hallitus ja valitaan yhdistykselle sihteeri, rahastonhoitaja, sekä varapuheenjohtajat

Yhdistyksen sihteerinä ja rahastonhoitajana on toiminut v. 2020 Anna Jalkanen, varapuheenjohtajana Markus Ylis-Junttila

5. Frisbee-golf hankkeen eteneminen, tulevat talkoot, tarvikkeiden tilaus ym.

6. Ulkojumppateline-hankkeen käynnistäminen yhdessä muiden yhdistysten kanssa

7. Muut esille tulevat asiat

8. Kokouksen päättäminen

Jenni Valtanen, pj Anna Jalkanen, sihteeri

Vuosikokous 17.2.21 klo 18

Esityslista

Kylätalo Mietola ja etäosallistumismahdollisuus (ennakkoilmoittautuminen jalkanen.anna@outlook.com)

 1. Läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen avaaminen
 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, ääntenlaskija, sekä kaksi pöytäkirjantarkistajaa. Lisäksi päätetään pöytäkirjan tarkistuksen määrä-ajasta
 4. Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi
 5. Esitellään ja hyväksytään vuoden 2020 toimintakertomus, tilinpäätös, sekä toiminnantarkistajien lausunto
 6. Myönnetään hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille vastuuvapaus
 7. Esitellään ja vahvistetaan vuoden 2021 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarviot, sekä jäsenmaksut
 8. Yhdistyksen hallituksen valitseminen ja vahvistaminen

Nykyhallituksen jäsenet: Markus Ylis-Junttila, Hanna Hyvönen, Katja Saarinen, Jenni Valtanen, Sari Salonen ja Anna Jalkanen.

9. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja

Varapuheenjohtajat, rahastonhoitajan ja sihteerin valitsee hallitus seuraavassa hallituksen kokouksessa

10. Valitaan 2 toiminnantarkistajaa. Lisäksi päätetään toiminnantarkastajien kulukorvauksista

11. Päätetään puheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muiden hallituksen jäsenten kulukorvauksista

Nykyinen käytäntö on että puheenjohtaja voi saada enintään 180€ kulukorvauksen vuodelta, rahastonhoitaja ja sihteeri voivat saada enintään 50 euron kulukorvauksen vuoden ajalta. Muut hallituksen jäsenet eivät saa kulukorvausta

12. Valitaan yhdistyksen edustajat ja varaedustajat muihin järjestöihin ja todetaan että hallitus voi tarvittaessa myöhemmin vaihtaa tai valita edustajia lisää

13. Ilmoitusasiat sekä mahdollisesti muut esille tulevat asiat

14. Kokouksen päättäminen

Jenni Valtanen, pj Anna Jalkanen, sihteeri

Hallituksen etäkokous 18.1.21 klo.18:30

Asialista. Kokous on kaikille avoin. Jos haluat osallistua, ota yhteyttä etukäteen jalkanen.anna@outlook.com.

 1. Läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen avaaminen.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäynti ja hyväksyminen.

4. Ulkojumppateline-hankkeen suunnittelu

5. Frisbeegolf-hankkeen eteneminen

6. Vuosikokouksen valmistelu: tilinpäätös asioiden valmistelu, kokouksen ajankohta

7. Muut esille tulevat asiat


8. Seuraavan kokouksen ajankohta, käsiteltävät asiat ja kokouksen päättäminen



Jenni Valtanen pj, Anna Jalkanen sihteeri

Hallituksen etäkokous 7.12.2020 klo 18:30

Kokous on kaikille avoin. Jos haluat osallistua etäyhteydellä, ilmoittaudu etukäteen jalkanen.anna@outlook.com.

Asialista

1. Läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen avaaminen



2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen



3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäynti ja hyväksyminen


4. Ulkojumppatelineiden tarjoukset ja rahoitus, mahdollinen hankkeen käynnistäminen

5. Frisbeegolf-hankkeen eteneminen

6. Vuosikokouksen valmistelu: toimintakertomus, toimintasuunnitelma, tilinpäätös asioiden valmistelu

7. Muut esille tulevat asiat


8. Seuraavan kokouksen ajankohta, käsiteltävät asiat ja kokouksen päättäminen



Jenni Valtanen pj, Anna Jalkanen sihteeri

Hallituksen kokous 3.11.2020 klo 19

Kylätalo Mietola

Pöytäkirja

1. Läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen avaaminen

Paikalla todettiin olevan Hanna Hyvönen, Sari Salonen, Anna Jalkanen, Katja Saarinen ja Ari Jaatinen. Lisäksi Jenni Valtanen osallistui kokouksen alussa etäyhteyden kautta. Avattiin kokous klo 19:07.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätettiin vaihtaa alkuperäisen asialistan pykälien käsittelyjärjestystä.

3. Frisbeegolf – radan jatkon tarjoukset ja rahoitus, mahdollinen hankkeen käynnistäminen

Kokouksessa saimme asiantuntijanäkemystä ja kommentteja frisbeegolf-harrastaja Ari Jaatiselta, joka kuuluu Wirmo Discgolf-seuraan. Jenni Valtanen liittyi kokoukseen paikan pälle tämän pykälän käsittelyn aikana.

Päätimme hakea rahoitusta Ravakan Tilpehööri-teemahankkeesta Frisbeegolf-radan rakentamishankkeeseen. Hanna tavoittelee huomenna Vesa-Matti Euraa maankäyttösopimuksen tiimoilta. Keräämme hakemuksen liitteet viikonlopun aikana. Hakemuksen jättöpäivä on maanantai 9.11. Tiedotamme alueen muita paikallisia yhdistyksiä tästä hankkeesta.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäynti ja hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. Sovittiin, että jatkossa sihteeri hyväksyttää pöytäkirjaluonnoksen hallituksella What’sAppin kautta ennen sen julkaisemista.

4. Ulkojumppatelineiden tarjoukset ja rahoitus, mahdollinen hankkeen käynnistäminen
Katja on selvittänyt Lions Clubin halukkuutta osallistua hankkeeseen. Heillä kokous tulossa ja asiaan palataan myöhemmin. Yhteistyöstä ovat kiinnostuneita. Palaamme ulkojumppatelineiden hankintaan seuraavissa kokouksissa.


6. Muut esille tulevat asiat
Sari otti lentopalloverkon alas. Sari vie verkon ja pehmusteet talveksi Salosen varastoon Kustavintien varteen. Verkon säädin löytyy Valtasilta.


7. Seuraavan kokouksen ajankohta, käsiteltävät asiat ja kokouksen päättäminen

Seuraava kokous 7.12.20 klo 18:30. Käsiteltävät asiat: vuosikokouksen valmistelu, ulkojumppatelineet. Päätettiin kokous klo 20:20.

Jenni Valtanen pj, Anna Jalkanen sihteeri

Hallituksen kokous 6.10.20 klo 18:30

Kylätalo Mietola

Asialista

1. Läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen avaaminen

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäynti ja hyväksyminen

4. Ulkojumppatelineiden mallien ja hintojen kartoituksen tarkastelu

5. Minigolf – ratojen lahjoitus

6. Frisbeegolf – radan pidennys

7. Kylätalon tilanne

7. Muut esille tulevat asiat

8. Seuraavan kokouksen ajankohta, käsiteltävät asiat ja kokouksen päättäminen

Jenni Valtanen pj, Anna Jalkanen sihteeri

Kirjelmä Mynämäen kunnanvaltuustolle 14.9.2020 kokoukseen Mietoisten paikallisyhdistyksiltä

Olemme huolestuneina saaneet lukea Mynämäen kunnan talouden tasapainottamistyöryhmän ehdotuksen Kylätalo Mietolan myymisestä. Pidämme tärkeänä, että päätöksiä tehtäessä te, arvoisat kunnanvaltuutetut, olette tietoisia, minkälaisesta kokonaisuudesta Mynämäen kunta on Kylätalo Mietolan kohdalla luopumassa ja minkälaisesta todellisesta säästöstä on kyse. Taustatietona haluamme ensin kertoa miten Kylätalo Mietola on ylipäätään alun perin Mietoisten kirkonkylään syntynyt. Mynämäen kunnanvaltuusto teki päätöksen 19.9.2011, että pitkään myynnissä ollut rakennus voidaan remontoida vapaaehtoisvoimin talkoilla kylän asukkaille yhteiseksi tilaksi. Remonttia tehtiin noin vuoden verran ja ensimmäiset toiminnot tilassa otettiin käyttöön syksyllä 2012. Jo helmikuussa 2013 rakennuksessa toimi koululaisten aamu-ja iltapäivätoiminta, nuorisotila ja itsepalvelukirjasto. Hyvin varhaisessa vaiheessa rakennus nimettiin Kylätalo Mietolaksi. Yläkertaan valmistuivat tilat yhdistyksille v. 2014. Tukea vapaaehtoisten toimijoiden talkoilla toteutetussa isossa hankkeessa saatiin Leader Ravakasta.

Kylätalon käyttö on remontin valmistumisen jälkeen jatkunut aktiivisena eri yhdistysten toimintojen keskuksena. Raisio-opiston järjestämillä vuotuisilla kudontakursseilla paikalliset kutojat käyttävät yläkerran yhdistysten tiloja talvikuukausina loka-maaliskuussa keskiviikkoisin ja erillisiä käsityötiloja ympäri vuoden muinakin heille parhaiten sopivina ajankohtina harrastamiseensa. Yhdistysten tilojen käyttäjiä ovat lisäksi partiolippukunta Mietoisten Kolopuutintit, joka kokoontuu Kylätalon tiloissa kuukausittain pidetyissä johtajiston kokouksissa ja aina silloin kun viikkotoiminnassa tarvitaan sisä-tai keittiöolosuhteita, esim. leipomisessa ja ruoanvalmistuksessa. Yhdistysten tiloissa kokoontuvat säännöllisesti myös Mietoisten MLL, Mietoisten Kirkonseudun Kylät ja Tavastilan koulun vanhempainyhdistys. Myös Mietoisten-Mynämäen luonnonsuojeluyhdistys on osallistunut Kylätalo Mietolan ylläpitoon. Yhdistysten tilat koostuvat wc-tiloista sekä kahdesta erillisestä kenelle tahansa 10 € käyttökorvausta vastaan varattavissa olevasta kokoustilasta sekä erillisestä toimistotilasta. Yhdistyksillä on kellarissa lämmin varastotila, joka on jatkuvasti yhdistysten aktiivisessa käytössä. Mietoisten Kirkonseudun Kylät ry säilyttää sekä tapahtumissa käytettävää ja yleisölle lainattavissa olevaa kalustoaan Kylätalon takapihalla sijaitsevassa kylmässä varastotilassa.

Kunnan nuorisotoimen yhdessä 4-H- toimijoiden kanssa järjestämä nuorisotila eli nuokkari on avoinna tiistai- ja torstai-iltaisin paikalliselle nuorisolle. Viikoittain nuoria käy tiloissa n. 50 ja erillisiin 4H-kerhoihin osallistuu reilu 20 lasta tai nuorta. Nuokkarin tiloissa on paljon mietoislaisille nuorille lahjoituksena tullutta kalustoa esim. muutama pelikonsoli, tietokone, pingispöytä ja biljardipöytä ym. Nuorisotilassa on aina turvallinen aikuinen valvomassa, käyttö on ollut tasaisesti aktiivista ja yleisillä paikoilla notkumisen aiheuttamia häiriötilanteita kylällä ei ole viime vuosina koettu. Nuoret ovat kokeneet nuokkarilla käymisen turvalliseksi ja luontevaksi tavaksi viettää aikaa ystävien kanssa. Nuoret kasvavat Kylätalon nuokkaritoimintaan mukaan jo varhain ja kynnys ottaa yhteyttä tuttuun nuorisotyöntekijään on matala. Kylätalo Mietolan nuokkaritoiminta on ennaltaehkäisevää nuorisotyötä parhaimmillaan.  Nuorisotiloissa on toiminut myös nuorten itsensä pitämä kesäkahvila kolmena kesänä.

Kylätalo Mietolan alakerrassa toimiva itsepalvelukirjasto on avoinna joka päivä ma-su klo 07-21 ja sen kautta on mahdollista varata ja tilata teoksia koko Vaski-kirjastojen alueelta. Kirjasto on vapaa-ajallakin koululaisten suosiossa ja kouluaikana sitä käyttävät päiväkoti, eskari sekä Tavastilan koulun opetusryhmät. Nuorten lisäksi itsepalvelukirjaston käyttäjien ikäjakauma on erittäin laaja. Sitä käyttävät ahkerasti myös iäkkäämmät, joille asiointi kauempana keskustan pääkirjastossa voi olla haasteellista. Mietoisten itsepalvelukirjastoa on lähivuosien aikana mainostettu, kehuttu ja kiitelty valtakunnallisella tasolla edistyksellisyydestään ja käyttäjäystävällisyydestään. Itsepalvelukirjasto on avoinna ja asiakkaiden käytettävissä myös niinä päivinä kun pääkirjasto on suljettuna. Itsepalvelukirjasto on kirkonkyläläisille erittäin tärkeä lähipalvelu sanan varsinaisessa merkityksessä. Vuonna 2018 käyntejä oli 3283 kpl, v. 2019 3935 kpl ja vuonna 2020 30.6. mennessä 1950 kpl kevään koronasulusta huolimatta.

Kylätalo Mietolassa järjestettävässä aamu- ja iltapäivätoiminnassa on tulevan lukuvuoden aikana n. 20 lasta.

Kylätalo Mietolan takapihan tontilla sijaitsee yleinen leikkipuisto, jota myös iltapäiväkerho ja nuokkari hyödyntävät toiminnassaan. Puistossa on järjestetty myös piknik-tyyppistä perhekerhoa.

Kylätalo Mietolan yhdistysten tiloja käyttävät säännöllisesti myös lukuisat muut paikalliset yhdistykset, yritykset sekä yksityishenkilöt kokouksien, juhlien, kurssien, tapahtumien ja teemailtojen järjestämiseen varsin huokealla 10 € käyttökorvauksella. Käyttökorvauskuluilla tiloihin hankitaan mm. käsisaippuaa, wc-paperia, siivoustarvikkeita ja tiskiainetta. Kylätalon yhdistykset ovat sitoutuneet myös sen puhtaana pitoon. Arviomme mukaan Kylätaloa käyttää joka viikko ainakin noin parin sadan asukkaan vaihteleva joukko, ja tässä eivät vielä ole mukana itsepalvelukirjaston asiakkaat. Vuositasolla Kylätalon toimintoja pääsevät hyödyntämään arviolta yli tuhatpäinen paikallisten asukkaiden joukko. Kylätalo Mietolan käyttöaste on parempi, kuin monen muun kunnan omistaman kiinteistön.

Kunnilla on lakiin perustuva velvollisuus tuottaa rakenteet, jotka mahdollistavat laadukkaan ehkäisevän päihdetyön tekemisen ja jatkossa kunnan rooli muissakin syrjäytymistä ehkäisevissä toiminnoissa tulee vain kasvamaan tulevassa Hyte/Sotessa.

Kylätalo Mietolasta ja sen toiminnoista luopuminen aiheuttaisi valtavan loven ennaltaehkäiseviin ja yhteisöllisyyttä tukeviin palveluihin erityisesti Mietoisten kirkonkylän, mutta myös koko muun Mietoisten alueella. Mynämäkeen ollaan suunnittelemassa reiluja investointeja uusien asukkaiden houkuttelemiseksi Älykylä-mallilla, mutta samalla unohtuu kunnassa jo olemassa olevien älykylä-tyyppisten yhteisöllisyyttä ylläpitävien toimintamallien tiedostaminen, tunnistaminen ja olemassaolo. Kylätalo Mietolan myymisellä tavoiteltu n.20 000 € vuotuinen säästö johtaa helposti paikallisten asukkaiden sosiaali- ja sairaanhoitolaskujen moninkertaistumiseen. Yhdenkin nuoren syrjäytymisen estäminen maksaa Kylätalon ylläpitokustannukset monien vuosien osalta takaisin. Mietoisten Kirkonseudun Kylät ry yhdessä, Mietoisten MLL paikallisyhdistyksen, Tavastilan koulun vanjempainyhdistyksen, Partiolippukunta Mietoisten kolopuutinttien ja Mynämäen-Nousiaisten 4H-yhdistyksen kanssa edellyttää kunnanvaltuustoa joko

 1. poistamaan Kylätalo Mietolan talouden tasapainottamisohjelman myyntilistalta tai
 2. perusteellisesti selvittämään ennen myyntipäätöstä miten edellä kuvaillut palvelut saadaan järjestettyä paikallisesti Mietoisten kirkonkylän alueella muissa korvaavissa tiloissa ottaen huomioon tarkat laskelmat korvaavien tilojen aiheuttamista mahdollisista lisäkustannuksista

Mietoisissa 9.9.2020

Mietoisten Kirkonseudun Kylät ry

MLL Mietoisten paikallisyhdistys

Tavastilan koulun vanhempainyhdistys

Partiolippukunta Mietoisten Kolopuutintit

Mynämäen-Mietoisten 4H-yhdistys ry

Hallituksen kokous 7.9.2020 klo 18

Kylätalo Mietola

Asialista

1. Läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen avaaminen



2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen



3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäynti ja hyväksyminen

4. Kylätalo Mietolan tilanne

5. Avajaisten palaute

6. Yhdistyksen taloudellinen tilanne

7. Ravakan rahoitus ja lainan takaisinmaksu

8. Muut esille tulevat asiat

9. Seuraavan kokouksen ajankohta, käsiteltävät asiat ja kokouksen päättäminen

Jenni Valtanen, pj. Anna Jalkanen, sihteeri

Hallituksen kokous 10.8.20 klo 18

Skeittilandia, säävarauksella Kylätalo Mietola

Asialista

1. Läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen avaaminen

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäynti ja hyväksyminen

4. Loput skeittiparkki talkoot

5. Lasten Tavastila Cupin järjestelyt

6. Skeittiparkin avajaisten järjestelyt

7. Muut esille tulevat asiat

8. Seuraavan kokouksen ajankohta uksen ajankohta, käsiteltävät asiat ja kokouksen päättäminen

Jenni Valtanen, pj. Anna Jalkanen, sihteeri