Tervetuloa pelaamaan rantalentistä Tavastilan koululle!

Uusi upea verkko on pystytetty, kiitos talkooväen.

8.6. lauantaina järjestettyä ohjelmaa luvassa Beach – kentällä: lasten lentopallokoulu klo 12-13, ja klo 13 alkaen aikuisten turnaus, ei ennakkoilmoittautumista. Tapahtuma on ilmainen.

Myös minigolf-rata on käytettävissä Ulkopeliareenan vieressä. Lasten mailoja lainattavissa itsepalvelukirjastosta ja aikuisten mailoja Tavastilan kuntosalilta tai Helwin Virvokkeesta.

Talkoolaisia kantamassa minigolfia 29.4.19. Kiitokset talkooväelle!

Uuden lentopalloverkon pystytystalkoot ensi ma 29.4. Klo 17, tervetuloa!

Mietoisten Kirkonseudun Kylät yhdistys hankki syksyllä Ravakan rahoituksen avulla uuden kiinteän ja tukevamman verkon Tavastilan koulun pihalla sijaitsevalle beach-kentälle. Ensi maanantaina asennamme verkon ja uudet kentän reunat paikoilleen.

Tervetuloa mukaan talkoisiin!

Kentällä on nyt myös uusi paksumpi kerros asiaan kuuluvaa pehmeää hiekkaa. Samalla kannamme Minigolf-radan ulos varastosta ulkopeliareenan viereen.

8.6. lauantaina Avoimet kylät päivänä paikallinen lentopalloseura Dots järjestää Beach-kentällä lapsille lentopallokurssin klo 12-13, jonka jälkeen kaikille avoin aikuisten Beach-turnaus. Paikalle voi tulla ilman ennakkoilmoittautumista itsekseen tai kokonaisen joukkueensa kanssa. Laittakaa kalenteriin ja lämpimästi tervetuloa!

Hallituksen kokous 25.4.2019

Pöytäkirja

Anttila, Kaivattulantie 84

1. Läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen avaaminen

Avattiin kokous klo 19:10. Paikalla todettiin olevan: Sari Salonen, Jenni Valtanen, Hanna Hyvönen, Tuula Keskitalo, Markus Ylis-Junttila ja Anna Jalkanen.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäynti ja hyväksyminen.

Hyväksyttiin edellisen kokouksen 12.3.19 pöytäkirja.

4. Todetaan vuosikokouksen valitsema hallitus ja valitaan yhdistykselle sihteeri, rahastonhoitaja, sekä varapuheenjohtajat
Yhdistyksen sihteerinä on toiminut v. 2018 Anna Jalkanen, rahastonhoitajana Tuula Keskitalo ja varapuheenjohtajana Marica Santanen

Päätös: Todettiin vuosikokouksessa valituiksi hallituksen jäseniksi Sari Salonen, Jenni Valtanen, Tuula Keskitalo, Anna Jalkanen, Markus Ylis-Junttila, Katja Saarinen, Hanna Hyvönen ja Jussi Hyvönen. Yhdistyksen sihteeriksi valittiin Anna Jalkanen, rahastonhoitajaksi Tuula Keskitalo ja varapuheenjohtajaksi Markus Ylis-Junttila

5. Talkoot

Minigolf- ja lentopallokentän talkoot pidetään 29.4. klo 17 alkaen, paikan päälle saa tulla heti kun ehtii. Anna kysyy MMP:stä varaston avainta. Uusi lentopalloverkko on Kylätalo Mietolan ulkovarastossa. Talkoissa arvioidaan Minigolf-radan optimaalisin sijainti ulkopeliareenaan nähden, kannetaan rata ulos varastosta, asennetaan uusi Beach-kentän verkko ja asennetaan uudet rajaköydet beach-kentälle.

6. Avoimet kylät Beach-kentän avaustapahtuma

Avoimet kylät tapahtuma pidetään lauantaina 8.6. Beach-kentällä. Aluksi klo 12-13 lasten lentopallokoulu. Kello 13 alkaen aikuisten vapaamuotoinen turnaus ilman ennakkoilmoittautumisia, joukkueet jaetaan paikan päällä. Anna ilmoittaa tapahtuman Avoimet kylät-sivuille ja tekee myös mainoksen someen. Erityistä puffettia ei ole tarkoitus tällä kertaa järjestää, pelaajille omat virvoitusjuomapullot mukaan.

 

7. Tavastila Cupin mainostaminen

Tavastila Cup pidetään tänäkin vuonna Mietoisten Kotiseutuviikolla lauantaina 13.7. Jenni muokkaa viime vuoden mainoksen ja laittaa whatsappiin näytille.  Jaetaan se  facessa ja printataan ilmoitustaululle ja päiväkoteihin sekä Pyheen Kyläkauppaan. Pidetään tapahtuma saman aikataulun mukaan kuin viimeksikin. Jussi Hyvönen pitää lapsille kesällä MMP:n jalkapallokerhoa ja merkkaa Tavastila Cupin osaksi kesän ohjelmaa. Jalkapallokerhosta jaetaan erikseen koteihin myös oma tiedote. Toistaiseksi kaksi aikuisten ilmoittautunutta joukkuetta tiedossa.

8. Muut esille tulevat asiat

Markus toi esille stipendin jakamisen. Sari S kysyy Katriina Kivivuorelta voiko hän  jakaa stipendin Tavastilan koulun kevätjuhlassa. Tuula hakee lahjakortin.

Päätös: Päätettiin, että yhdistyksen tilinkäyttöoikeus on puheenjohtaja Jenni Valtasella ja rahastonhoitaja Tuula Keskitalolla.
9. Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen

Seuraava kokous pidetään to 23.5. klo 18 Kylätalo Mietolassa.

Jenni Valtanen, puheenjohtaja                 Anna Jalkanen, Sihteeri

Vuosikokous 25.4.2019

Pöytäkirja
Anttila, Kaivattulantie 84

  1. Läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen avaaminen

Paikalla todettiin olevan Sari Kantonen, Sari Salonen, Tuula Keskitalo, Markus Ylis-Junttila, Jenni Valtanen, Anna Jalkanen ja Hanna Hyvönen,

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, ääntenlaskija, sekä kaksi pöytäkirjantarkistajaa. Lisäksi päätetään pöytäkirjan tarkistuksen määrä-ajasta

Päätös: Markus Ylis-Junttila valittiin kokouksen puheenjohtajaksi, Anna Jalkanen sihteeriksi. Jenni Valtanen ja Tuula Keskitalo valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

4. Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi ilman muutoksia

5. Esitellään ja hyväksytään vuoden 2018 toimintakertomus, tilinpäätös, sekä toiminnantarkistajien lausunto

Markus luki ääneen vuosikertomuksen vuodelta 2018. Tuula kävi läpi tilinpäätöksen vuodelta 2018. Tuula luki myös toiminnan tarkastajien lausunnon ääneen.

Päätös: hyväksyttiin vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto

6. Myönnetään hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille vastuuvapaus

Päätös: Myönnettiin vastuuvelvollisille vastuuvapaus.

7. Esitellään ja vahvistetaan vuoden 2019 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarviot, sekä jäsenmaksut

Markus luki ääneen v. 2019 toimintasuunnitelman. Tuula esitteli tulo-ja menoarvion.

Päätös: Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarviot, päätettiin ettei yhdistys edelleenkään ota käyttöön jäsenmaksua.

8. Hallitus esittää vuosikokoukselle seuraavaa sääntömuutosta yhdistyksen sääntöihin pykälään 6;

”Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksen kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemat puheenjohtajat ja vähintään neljä (4) sekä enintään 10 muuta jäsentä. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuoroisia vuosittain, ensimmäisenä (1.) vuotena erovuoroiset jäsenet ratkaistaan arvalla.”
siten että:
”Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksen yhdeksi (1) kalenterivuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) sekä enintään 10 muuta jäsentä. Hallitus valitsee haluamansa määrän varapuheenjohtajia. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuoroisia vuosittain, ensimmäisenä (1.) vuotena erovuoroiset jäsenet ratkaistaan arvalla.”

Päätös: Hyväksyttiin sääntömuutos esityksen mukaisesti. Tehdään sääntömuutosilmoitus Patentti- ja rekisterihallitukseen samalla kun ilmoitetaan uudet yhdistyksen nimenkirjoittajat.

9. Yhdistyksen hallituksen valitseminen ja vahvistaminen

Nykyhallituksen jäsenet: Sari Kantonen (pj), Tuula Keskitalo, Markus Ylis-Junttila, Anna Jalkanen, Sari Salonen ja Jenni Valtanen.

Päätös: Valittiin hallituksen jäseniksi Hanna Hyvönen, Jussi Hyvönen, Markus Ylis-Junttila, Katja Saarinen, Tuula Keskitalo, Sari Salonen, Jenni Valtanen ja Anna Jalkanen.

10. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja
Varapuheenjohtajat, rahastonhoitajan ja sihteerin valitsee hallitus seuraavassa hallituksen kokouksessa

Päätös: Valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi Jenni Valtanen

11. Valitaan 2 toiminnantarkistajaa. Lisäksi päätetään toiminnantarkastajien kulukorvauksesta

Päätös: Valittiin toiminnantarkastajiksi Tuulan esityksen mukaisesti Kaarina ja Juhani Isaksson.

12. Päätetään puheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muiden hallituksen jäsenten kulukorvauksista

Nykyinen käytäntö on että puheenjohtaja saa 180€ kulukorvauksen vuodelta, rahastonhoitaja ja sihteeri saavat enintään 50 euron kulukorvauksen vuoden ajalta. Muut hallituksen jäsenet eivät saa  kulukorvausta

Päätös: päätettiin että puheenjohtaja saa kuitteja vastaan enintään 180 € kulukorvauksen, rahastonhoitaja ja sihteeri saavat enintään 50 € kulukorvauksen vuoden ajalta. Muut hallituksen jäsenet eivät saa kulukorvausta.

13. Valitaan yhdistyksen edustajat ja varaedustajat muihin järjestöihin ja todetaan että hallitus voi tarvittaessa myöhemmin vaihtaa tai valita edustajia lisää

Päätös: Markus Ylis-Junttila ehdotti Sari Kantosta yhdistyksen edustajaksi kylien neuvottelukuntaan ja Sari Kantonen valittiin, Jenni Valtanen valittiin yhdistyksen puheenjohtajana Kylien neuvottelukunnan varaedustajaksi Sarin ollessa estynyt.

14. Ilmoitusasiat sekä mahdollisesti muut esille tulevat asiat

Ei ilmoitusasioita.

15. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 19:02.

Markus Ylis-Junttila, pj             Anna Jalkanen, sihteeri

Vuosikokous 25. 4.19 klo 18

Esityslista
Anttila, Kaivattulantie 84

  1. Läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen avaaminen
  2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, ääntenlaskija, sekä kaksi pöytäkirjantarkistajaa. Lisäksi päätetään pöytäkirjan tarkistuksen määrä-ajasta
  4. Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi
  5. Esitellään ja hyväksytään vuoden 2018 toimintakertomus, tilinpäätös, sekä toiminnantarkistajien lausunto
  6. Myönnetään hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille vastuuvapaus
  7. Esitellään ja vahvistetaan vuoden 2019 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarviot, sekä jäsenmaksut
  8. Hallitus esittää vuosikokoukselle seuraavaa sääntömuutosta yhdistyksen sääntöihin pykälään 6;

”Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksen kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemat puheenjohtajat ja vähintään neljä (4) sekä enintään 10 muuta jäsentä. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuoroisia vuosittain, enimmäisenä (1.) vuotena erovuoroiset jäsenet ratkaistaan arvalla.”
siten että:
”Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksen yhdeksi (1) kalenterivuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) sekä enintään 10 muuta jäsentä. Hallitus valitsee haluamansa määrän varapuheenjohtajia. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuoroisia vuosittain, enimmäisenä (1.) vuotena erovuoroiset jäsenet ratkaistaan arvalla.”

9. Yhdistyksen hallituksen valitseminen ja vahvistaminen

Nykyhallituksen jäsenet: Sari Kantonen (pj), Marica Santanen, Tuula Keskitalo, Markus Ylis-Junttila, Anna Jalkanen, Sari Salonen ja Jenni Valtanen.

10. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja
Varapuheenjohtajat, rahastonhoitajan ja sihteerin valitsee hallitus seuraavassa hallituksen kokouksessa

11. Valitaan 2 toiminnantarkistajaa. Lisäksi päätetään toiminnantarkastajien kulukorvauksesta
12. Päätetään puheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muiden hallituksen jäsenten palkkioista ja kulukorvauksista

Nykyinen käytäntö on että puheenjohtaja saa 180€ palkkion vuodelta, rahastonhoitaja ja sihteeri saavat enintään 50 euron kulukorvauksen vuoden ajalta. Muut hallituksen jäsenet eivät saa palkkiota tai kulukorvausta
13. Valitaan yhdistyksen edustajat ja varaedustajat muihin järjestöihin ja todetaan että hallitus voi tarvittaessa myöhemmin vaihtaa tai valita edustajia lisää
14. Ilmoitusasiat sekä mahdollisesti muut esille tulevat asiat
15. Kokouksen päättäminen

Sari Kantonen, pj Anna Jalkanen, sihteeri

Hallituksen kokous 25.4.2019 n. klo 19

Esityslista
Anttila, Kaivattulantie 84
1. Läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen avaaminen
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäynti ja hyväksyminen.
4. Todetaan vuosikokouksen valitsema hallitus ja valitaan yhdistykselle sihteeri, rahastonhoitaja, sekä varapuheenjohtajat
Yhdistyksen sihteerinä on toiminut v. 2018 Anna Jalkanen, rahastonhoitajana Tuula Keskitalo ja varapuheenjohtajana Marica Santanen

5. Talkoot
6. Avoimet kylät Beach-kentän avaustapahtuma
7. Tavastila Cupin mainostaminen
8. Muut esille tulevat asiat
9. Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen

Sari Kantonen, puheenjohtaja Anna Jalkanen, Sihteeri

Pöytiä ja tuoleja lainataan huolto- ja ylläpitokustannuksia vastaan juhlatilaisuuksiin

Mietoisten Kirkonseudun Kylät ry sai viime syksynä lahjoituksena 6 kpl 3 metrin pituisia tukevia pöytiä ja niihin kuuluvia tuoleja 48 kpl.  Yhdistys lainaa pöytiä ja tuoleja huolto- ja ylläpitokustannuksia vastaan: pöytä á 10 € /viikonloppu ja 10 kpl tuoleja 10€ / viikonloppu, ei sisällä kuljetusta. Kalustoa voit tiedustella Annalta : jalkanen.anna@outlook.com (p. 0414625622).

IMG-20180925-WA0002