Hallituksen kokous 5.4.22 klo 18:30

Etäkokous

Pöytäkirja


1. Läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen avaaminen

Todettiin osallistujat: Sari Salonen, Katja Saarinen, Hanna Hyvönen, Markus Ylis-Junttila ja Anna Jalkanen. Kokouksen avasi varapj Markus klo 18:37.



2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäynti ja hyväksyminen

Edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja todettiin hyväksytyksi. Vuosikokouksen pöytäkirjan hyväksymistä siirrettiin seuraavaan läsnäolokokoukseen

4. Ulkoliikuntalaitetalkoot

Arvioidaan huhtikuun viimeisellä viikolla joko asennusalue on kuivunut ja routa sulanut. Sponsoreiden keräämistä voidaan jatkaa. Kysellään mahdollista konetalkootyötä asfaltin poistoon ja asennuskuoppien kaivamiseen. Seuraavaksi olosuhteiden salliessa käydään mittaamassa asennuskuopille sopivat kohdat ja merkitään ne asfalttiin. Laitteiden mukana tulleen mukaan ohjeen mukaan asennuskuoppien pohjalle tarvitaan betonivalut, joihin laitteiden tukitolpat pultataan ja kuoppa täytetään maa-aineksella. Betonivaluihin tarvittava asfaltti tehdään myllyllä paikan päällä. Päätetään talkoopäivämäärät kun olosuhteet ovat sopivat asennukseen.

5. Tavastila cupin ja kyläjuhlien ajankohta

Tavastila Cupin alustavaksi päivämääräksi sovittiin lauantai 30.7. Ajankohta on parempi MMP:n kesäfutiksen kannalta. Ensi kesänä suunnitellaan alustavasti järjestettäväksi Mietoisten kyläjuhlat, jonka ideointi, suunnittelu ja toteutus voitaisiin tehdä yhdistysten yhteistyöllä. Esim kuutamoillallinen – tyyppistä tapahtumaa ehdotettu. Mietoisten Kotiseutuviikolla lauantaina 9.7. suunniteltiin alustavasti järjestettäväksi Frisbeegolf-kisa. Kisan jälkeen vapaata saunomista ja grillaamista Aarlahden rantasaunalla

6.Kyläsuunnitelman askelmerkit

Päätettiin siirtää tämä kohta käsiteltäväksi myöhemmin seuraavissa kokouksissa

7. Kivijärven saunan tarjouspyyntö

Käsiteltiin kunnan yhdistyksille jättämä tarjouspyyntö ja todettiin ettei yhdistyksellä ole resursseja jättää tarjousta. Vastaavaa toimintaa voitaisiin suunnitella käynnistettäväksi yhdistysten yhteistyönä Aarlahden rantasaunalla esim kerran viikossa lämmittämällä sauna kukin vuorollaan. Toimintaa voisi jatkaa kylmäuintikaudelle

8. Muut esille tulevat asiat

Meidän Mynämäki – Tiedote lehden vip lähestyy. Kesän tapahtumista voisi olla hyvä laittaa ajankohdat tiedotejulkaisuun ja kunnan tapahtumakalenteriin. MLL suunnittelemassa elokuvatapahtumaa, jonka järjestelyyn yhdistyksen olisi mahdollista osallistua

Todettiin Kylätalo Mietolan olevan nyt valmisteltu mahdolliseen hätämajoituskäyttöön. Tämä huomioidaaan kokoustoiminnassa ja asiasta on tiedotettu yhdistyksen nettisivuilla.

Ideoitiin mahdollista virkistystapahtumaa

9. Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen

Seuraava kokous 3.5. tiistaina koulun kentällä, säävarauksella ulkoliikuntalaitteiden alueen katselmus. Varalla kokoontuminen Sarin luona. Käsiteltävä asia Tavastilan 6. lk oppilaan stipendi ja kesän tapahtumien suunnittelua. Päätettiin kokous klo 19:36.

Markus Ylis-Junttila, pj. Anna Jalkanen, sihteeri

Advertisement

Hallituksen kokous 5.4.22 klo 18:30

Etäkokous

Asialista


1. Läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen avaaminen



2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen



3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäynti ja hyväksyminen

4. Ulkoliikuntalaitetalkoot

5. Tavastila cupin ja kyläjuhlien ajankohta

6.Kyläsuunnitelman askelmerkit.

7. Kivijärven saunan tarjouspyyntö

8. Muut esille tulevat asiat

9. Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen

Jenni Valtanen pj. Anna Jalkanen sihteeri

Hallituksen järjestäytymiskokous 10.3.22 klo 20:09

Kylätalo Mietola

Pöytäkirja

 1. Läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen avaaminen

Todettiin paikalla olijat: Jenni Valtanen, Katja Saarinen, Sari Salonen, Anna Jalkanen ja Markus Ylis-Junttila. Avattiin kokous klo 20:09.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Todetaan vuosikokouksen valitsema hallitus ja valitaan yhdistykselle sihteeri, rahastonhoitaja, sekä varapuheenjohtajat

Hallituksen jäsenet ovat Hanna Hyvönen, Katja Saarinen, Markus Ylis-Junttila, Sari Salonen, Anna Jalkanen ja Jenni Valtanen (pj).

Yhdistyksen sihteeriksi ja rahastonhoitajaksi valittiin Anna Jalkanen.

Yhdistyksen varapuheenjohtajaksi valittiin Markus Ylis-Junttila

4.Yhdistysten tilojen tarjoaminen Jukolan vieraiden käyttöön

Tiedustelemme yhdistysten tilojen vuokrausmahdollisuutta kunnanjohtajalta.

5. Muut asiat

Seuraavan kokouksen ajankohta 5.4.22 klo 18, käsiteltävät asiat ulkoliikuntalaitetalkoot, Tavastila cupin ja kyläjuhlien ajankohta sekä kyläsuunnitelman askelmerkit.

6. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 20.36.

Vuosikokous 10.3.22 klo 19:15

Kylätalo Mietola

Pöytäkirja

 1. Läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen avaaminen

Avattiin kokous klo 19:33. Paikalla todettiin olevan Sari Salonen, Katja Saarinen , Jenni Valtanen , Markus Ylis-Junttila ja Anna Jalkanen

2.Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

3.Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, ääntenlaskija, sekä kaksi pöytäkirjantarkistajaa. Lisäksi päätetään pöytäkirjan tarkistuksen määrä-ajasta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markus Ylis-junttila, sihteeriksi Anna Jalkanen ja pöytäkirjantarkistajiksi Sari Salonen ja Katja Saarinen.

4. Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi

5. Esitellään ja hyväksytään vuoden 2021 toimintakertomus, tilinpäätös, sekä toiminnantarkistajien lausunto

Hyväksyttiin vuoden 2021 toimintakertomus, tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien lausunto

6. Myönnetään hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille vastuuvapaus

Myönnettiin hallituksen jäsenille vastuuvapaus

7. Esitellään ja vahvistetaan vuoden 2022 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarviot, sekä jäsenmaksut

Vahvistettiin vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja talousarvio, päätimme ettei jäsenmaksuja kerätä

8. Yhdistyksen hallituksen valitseminen ja vahvistaminen

Hallituksen jäseniksi valittiin Jenni Valtanen pj, Katja Saarinen, Markus Ylis-Junttila, Hanna Hyvönen, Anna Jalkanen ja Sari Salonen.

9. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Jenni Valtanen.

10. Valitaan 2 toiminnantarkistajaa. Lisäksi päätetään toiminnantarkastajien kulukorvauksista

Toiminnantarkastajiksi valittiin Reetta Rosenberg ja Sini Takarautio. Päätettiin, että toiminnantarkastajien on mahdollista pyytää kulukorvausta, jos heille syntyy toiminnatarkastukseen liittyviä kuluja.

11. Päätetään puheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muiden hallituksen jäsenten  kulukorvauksista

Puheenjohtaja saa enintään 180€ kulukorvauksen vuodelta, rahastonhoitaja ja sihteeri saavat enintään 50 euron kulukorvauksen vuoden ajalta. Muut hallituksen jäsenet eivät saa kulukorvausta

12. Valitaan yhdistyksen edustajat ja varaedustajat muihin järjestöihin ja todetaan että hallitus voi tarvittaessa myöhemmin vaihtaa tai valita edustajia lisää

Valittiin yhdistyksen edustajaksi Kylien neuvottelukuntaan Anna Jalkanen

13. Ilmoitusasiat sekä mahdollisesti muut esille tulevat asiat

Hallituksen puheenjohtaja kutsui hallituksen järjestäytymiskokoukseen heti vuosikokouksen jälkeen

14. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 20.05.

Markus Ylis-Junttila , pj      Anna Jalkanen, sihteeri

Pöytäkirjan tarkistajat

Sari Salonen Katja Saarinen

Vuosikokous 10.3.22 klo 19:15

Kylätalo Mietola

Esityslista

 1. Läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen avaaminen
 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, ääntenlaskija, sekä kaksi pöytäkirjantarkistajaa. Lisäksi päätetään pöytäkirjan tarkistuksen määrä-ajasta
 4. Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi
 5. Esitellään ja hyväksytään vuoden 2021 toimintakertomus, tilinpäätös, sekä toiminnantarkistajien lausunto
 6. Myönnetään hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille vastuuvapaus
 7. Esitellään ja vahvistetaan vuoden 2022 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarviot, sekä jäsenmaksut
 8. Yhdistyksen hallituksen valitseminen ja vahvistaminen

Nykyhallituksen jäsenet: Jenni Valtanen pj, Katja Saarinen, Markus Ylis-Junttila, Anna Jalkanen ja Sari Salonen.

 • Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja

Varapuheenjohtajat, rahastonhoitajan ja sihteerin valitsee hallitus seuraavassa hallituksen kokouksessa

 1. Valitaan 2 toiminnantarkistajaa. Lisäksi päätetään toiminnantarkastajien kulukorvauksista
 2. Päätetään puheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muiden hallituksen jäsenten  kulukorvauksista

Nykyinen käytäntö on että puheenjohtaja saa 180€ kulukorvauksen vuodelta, rahastonhoitaja ja sihteeri saavat enintään 50 euron kulukorvauksen vuoden ajalta. Muut hallituksen jäsenet eivät saa kulukorvausta

 1. Valitaan yhdistyksen edustajat ja varaedustajat muihin järjestöihin ja todetaan että hallitus voi tarvittaessa myöhemmin vaihtaa tai valita edustajia lisää
 2. Sääntömuutosehdotus hallituksen jäsenten toimintakauden pituudesta
 3. Ilmoitusasiat sekä mahdollisesti muut esille tulevat asiat
 4. Kokouksen päättäminen

Jenni Valtanen, pj          Anna Jalkanen, sihteeri

Hallituksen kokous 20.1.22 klo 19

Etäkokous

1. Läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen avaaminen

Avattiin kokous klo 19:05. Todettiin etänä paikalla olevan Sari Salonen, Hanna Hyvönen, Katja Saarinen, Jenni Valtanen ja Anna Jalkanen.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäynti ja hyväksyminen

Todettiin edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksytyksi

4. Vuosikokouksen valmistelua: toimintakertomus, toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio

Laadittiin viime vuoden toimintakertomus, vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja tulo-ja menoarvio.

5. Ulkoliikuntalaitteiden sponsorit

Keskustelimme miten toteutamme sponsoreiden hankkimisen.

6. Muut esille tulevat asiat

Ei muita asioita

7. Vuosikokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen

Ehdotetaan vuosikokouksen päivämääräksi to 10.3. tai 17.3. 22. Päätettiin kokous klo 20:40.

Jenni Valtanen, pj Anna Jalkanen, sihteeri

Hallituksen kokous 20.1.22 klo 19

Etäkokous: linkkiä kokoukseen voi tiedustella jalkanen.anna@outlook.com

Asialista


1. Läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen avaaminen

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäynti ja hyväksyminen

4. Vuosikokouksen valmistelua: toimintakertomus, toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio

5. Ulkoliikuntalaitteiden sponsorit

6. Muut esille tulevat asiat

7. Vuosikokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen

Jenni Valtanen, pj     Anna Jalkanen, sihteeri

Hallituksen kokous 25.8.21 klo 18

Kylätalo Mietola

Asialista


1. Läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen avaaminen


2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäynti ja hyväksyminen

4. Tavastila Cupin palaute


5. Kyläsuunnitelman päivitys

6. Ulkojumppatelinehanke

7. Syksyn tapahtumat

8. Frisbeegolf – hankkeen loppuraportti

9. Muut esille tulevat asiat

10. Seuraavan kokouksen ajankohta, käsiteltävät asiat ja kokouksen päättäminen

Jenni Valtanen, pj Anna Jalkanen, sihteeri

Hallituksen kokous 5.8.21

Pöytäkirja

 1. Kokouksen avaus

Avattiin kokous klo 18:23. Paikalla todettiin olevan Jenni Valtanen, Anna Jalkanen, etäyhteydellä Katja Saarinen ja Sari Salonen.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Ulkoliikuntalaitehankkeeseen osallistuminen

Päätös: Mietoisten kirkonseudun kylät ry ryhtyy vastuulliseksi hankehakijaksi Ulkoliikuntalaitehankkeessa yhteistyökumppaneinaan Mietoisten MLL, Lions Club Mietoinen, Mietoisten Maununpojat, Mietoisten Karjalainen Marttayhdistys ry ja Mietoisten Marttayhdistys ry ja hakee hankerahoitusta Leader Ravakasta.

4. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 18.34.

Jenni Valtanen, pj Anna Jalkanen sihteeri

Hallituksen kokous 30.6.21 klo 18

Kylätalo Mietola

Asialista


1. Läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen avaaminen


2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäynti ja hyväksyminen

4. Frisbeegolf-radan viimeistely ja raportointi


5. Jumppatelinehanke

7. Tavastila Cup järjestelyt

8. Muut esille tulevat asiat

9. Seuraavan kokouksen ajankohta, käsiteltävät asiat ja kokouksen päättäminen

Jenni Valtanen, pj Anna Jalkanen, sihteeri