Hallituksen kokous 3.11.2020 klo 19

Kylätalo Mietola

Pöytäkirja

1. Läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen avaaminen

Paikalla todettiin olevan Hanna Hyvönen, Sari Salonen, Anna Jalkanen, Katja Saarinen ja Ari Jaatinen. Lisäksi Jenni Valtanen osallistui kokouksen alussa etäyhteyden kautta. Avattiin kokous klo 19:07.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätettiin vaihtaa alkuperäisen asialistan pykälien käsittelyjärjestystä.

3. Frisbeegolf – radan jatkon tarjoukset ja rahoitus, mahdollinen hankkeen käynnistäminen

Kokouksessa saimme asiantuntijanäkemystä ja kommentteja frisbeegolf-harrastaja Ari Jaatiselta, joka kuuluu Wirmo Discgolf-seuraan. Jenni Valtanen liittyi kokoukseen paikan pälle tämän pykälän käsittelyn aikana.

Päätimme hakea rahoitusta Ravakan Tilpehööri-teemahankkeesta Frisbeegolf-radan rakentamishankkeeseen. Hanna tavoittelee huomenna Vesa-Matti Euraa maankäyttösopimuksen tiimoilta. Keräämme hakemuksen liitteet viikonlopun aikana. Hakemuksen jättöpäivä on maanantai 9.11. Tiedotamme alueen muita paikallisia yhdistyksiä tästä hankkeesta.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäynti ja hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. Sovittiin, että jatkossa sihteeri hyväksyttää pöytäkirjaluonnoksen hallituksella What’sAppin kautta ennen sen julkaisemista.

4. Ulkojumppatelineiden tarjoukset ja rahoitus, mahdollinen hankkeen käynnistäminen
Katja on selvittänyt Lions Clubin halukkuutta osallistua hankkeeseen. Heillä kokous tulossa ja asiaan palataan myöhemmin. Yhteistyöstä ovat kiinnostuneita. Palaamme ulkojumppatelineiden hankintaan seuraavissa kokouksissa.


6. Muut esille tulevat asiat
Sari otti lentopalloverkon alas. Sari vie verkon ja pehmusteet talveksi Salosen varastoon Kustavintien varteen. Verkon säädin löytyy Valtasilta.


7. Seuraavan kokouksen ajankohta, käsiteltävät asiat ja kokouksen päättäminen

Seuraava kokous 7.12.20 klo 18:30. Käsiteltävät asiat: vuosikokouksen valmistelu, ulkojumppatelineet. Päätettiin kokous klo 20:20.

Jenni Valtanen pj, Anna Jalkanen sihteeri

Hallituksen kokous 6.10.20 klo 18:30

Kylätalo Mietola

Asialista

1. Läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen avaaminen

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäynti ja hyväksyminen

4. Ulkojumppatelineiden mallien ja hintojen kartoituksen tarkastelu

5. Minigolf – ratojen lahjoitus

6. Frisbeegolf – radan pidennys

7. Kylätalon tilanne

7. Muut esille tulevat asiat

8. Seuraavan kokouksen ajankohta, käsiteltävät asiat ja kokouksen päättäminen

Jenni Valtanen pj, Anna Jalkanen sihteeri

Kirjelmä Mynämäen kunnanvaltuustolle 14.9.2020 kokoukseen Mietoisten paikallisyhdistyksiltä

Olemme huolestuneina saaneet lukea Mynämäen kunnan talouden tasapainottamistyöryhmän ehdotuksen Kylätalo Mietolan myymisestä. Pidämme tärkeänä, että päätöksiä tehtäessä te, arvoisat kunnanvaltuutetut, olette tietoisia, minkälaisesta kokonaisuudesta Mynämäen kunta on Kylätalo Mietolan kohdalla luopumassa ja minkälaisesta todellisesta säästöstä on kyse. Taustatietona haluamme ensin kertoa miten Kylätalo Mietola on ylipäätään alun perin Mietoisten kirkonkylään syntynyt. Mynämäen kunnanvaltuusto teki päätöksen 19.9.2011, että pitkään myynnissä ollut rakennus voidaan remontoida vapaaehtoisvoimin talkoilla kylän asukkaille yhteiseksi tilaksi. Remonttia tehtiin noin vuoden verran ja ensimmäiset toiminnot tilassa otettiin käyttöön syksyllä 2012. Jo helmikuussa 2013 rakennuksessa toimi koululaisten aamu-ja iltapäivätoiminta, nuorisotila ja itsepalvelukirjasto. Hyvin varhaisessa vaiheessa rakennus nimettiin Kylätalo Mietolaksi. Yläkertaan valmistuivat tilat yhdistyksille v. 2014. Tukea vapaaehtoisten toimijoiden talkoilla toteutetussa isossa hankkeessa saatiin Leader Ravakasta.

Kylätalon käyttö on remontin valmistumisen jälkeen jatkunut aktiivisena eri yhdistysten toimintojen keskuksena. Raisio-opiston järjestämillä vuotuisilla kudontakursseilla paikalliset kutojat käyttävät yläkerran yhdistysten tiloja talvikuukausina loka-maaliskuussa keskiviikkoisin ja erillisiä käsityötiloja ympäri vuoden muinakin heille parhaiten sopivina ajankohtina harrastamiseensa. Yhdistysten tilojen käyttäjiä ovat lisäksi partiolippukunta Mietoisten Kolopuutintit, joka kokoontuu Kylätalon tiloissa kuukausittain pidetyissä johtajiston kokouksissa ja aina silloin kun viikkotoiminnassa tarvitaan sisä-tai keittiöolosuhteita, esim. leipomisessa ja ruoanvalmistuksessa. Yhdistysten tiloissa kokoontuvat säännöllisesti myös Mietoisten MLL, Mietoisten Kirkonseudun Kylät ja Tavastilan koulun vanhempainyhdistys. Myös Mietoisten-Mynämäen luonnonsuojeluyhdistys on osallistunut Kylätalo Mietolan ylläpitoon. Yhdistysten tilat koostuvat wc-tiloista sekä kahdesta erillisestä kenelle tahansa 10 € käyttökorvausta vastaan varattavissa olevasta kokoustilasta sekä erillisestä toimistotilasta. Yhdistyksillä on kellarissa lämmin varastotila, joka on jatkuvasti yhdistysten aktiivisessa käytössä. Mietoisten Kirkonseudun Kylät ry säilyttää sekä tapahtumissa käytettävää ja yleisölle lainattavissa olevaa kalustoaan Kylätalon takapihalla sijaitsevassa kylmässä varastotilassa.

Kunnan nuorisotoimen yhdessä 4-H- toimijoiden kanssa järjestämä nuorisotila eli nuokkari on avoinna tiistai- ja torstai-iltaisin paikalliselle nuorisolle. Viikoittain nuoria käy tiloissa n. 50 ja erillisiin 4H-kerhoihin osallistuu reilu 20 lasta tai nuorta. Nuokkarin tiloissa on paljon mietoislaisille nuorille lahjoituksena tullutta kalustoa esim. muutama pelikonsoli, tietokone, pingispöytä ja biljardipöytä ym. Nuorisotilassa on aina turvallinen aikuinen valvomassa, käyttö on ollut tasaisesti aktiivista ja yleisillä paikoilla notkumisen aiheuttamia häiriötilanteita kylällä ei ole viime vuosina koettu. Nuoret ovat kokeneet nuokkarilla käymisen turvalliseksi ja luontevaksi tavaksi viettää aikaa ystävien kanssa. Nuoret kasvavat Kylätalon nuokkaritoimintaan mukaan jo varhain ja kynnys ottaa yhteyttä tuttuun nuorisotyöntekijään on matala. Kylätalo Mietolan nuokkaritoiminta on ennaltaehkäisevää nuorisotyötä parhaimmillaan.  Nuorisotiloissa on toiminut myös nuorten itsensä pitämä kesäkahvila kolmena kesänä.

Kylätalo Mietolan alakerrassa toimiva itsepalvelukirjasto on avoinna joka päivä ma-su klo 07-21 ja sen kautta on mahdollista varata ja tilata teoksia koko Vaski-kirjastojen alueelta. Kirjasto on vapaa-ajallakin koululaisten suosiossa ja kouluaikana sitä käyttävät päiväkoti, eskari sekä Tavastilan koulun opetusryhmät. Nuorten lisäksi itsepalvelukirjaston käyttäjien ikäjakauma on erittäin laaja. Sitä käyttävät ahkerasti myös iäkkäämmät, joille asiointi kauempana keskustan pääkirjastossa voi olla haasteellista. Mietoisten itsepalvelukirjastoa on lähivuosien aikana mainostettu, kehuttu ja kiitelty valtakunnallisella tasolla edistyksellisyydestään ja käyttäjäystävällisyydestään. Itsepalvelukirjasto on avoinna ja asiakkaiden käytettävissä myös niinä päivinä kun pääkirjasto on suljettuna. Itsepalvelukirjasto on kirkonkyläläisille erittäin tärkeä lähipalvelu sanan varsinaisessa merkityksessä. Vuonna 2018 käyntejä oli 3283 kpl, v. 2019 3935 kpl ja vuonna 2020 30.6. mennessä 1950 kpl kevään koronasulusta huolimatta.

Kylätalo Mietolassa järjestettävässä aamu- ja iltapäivätoiminnassa on tulevan lukuvuoden aikana n. 20 lasta.

Kylätalo Mietolan takapihan tontilla sijaitsee yleinen leikkipuisto, jota myös iltapäiväkerho ja nuokkari hyödyntävät toiminnassaan. Puistossa on järjestetty myös piknik-tyyppistä perhekerhoa.

Kylätalo Mietolan yhdistysten tiloja käyttävät säännöllisesti myös lukuisat muut paikalliset yhdistykset, yritykset sekä yksityishenkilöt kokouksien, juhlien, kurssien, tapahtumien ja teemailtojen järjestämiseen varsin huokealla 10 € käyttökorvauksella. Käyttökorvauskuluilla tiloihin hankitaan mm. käsisaippuaa, wc-paperia, siivoustarvikkeita ja tiskiainetta. Kylätalon yhdistykset ovat sitoutuneet myös sen puhtaana pitoon. Arviomme mukaan Kylätaloa käyttää joka viikko ainakin noin parin sadan asukkaan vaihteleva joukko, ja tässä eivät vielä ole mukana itsepalvelukirjaston asiakkaat. Vuositasolla Kylätalon toimintoja pääsevät hyödyntämään arviolta yli tuhatpäinen paikallisten asukkaiden joukko. Kylätalo Mietolan käyttöaste on parempi, kuin monen muun kunnan omistaman kiinteistön.

Kunnilla on lakiin perustuva velvollisuus tuottaa rakenteet, jotka mahdollistavat laadukkaan ehkäisevän päihdetyön tekemisen ja jatkossa kunnan rooli muissakin syrjäytymistä ehkäisevissä toiminnoissa tulee vain kasvamaan tulevassa Hyte/Sotessa.

Kylätalo Mietolasta ja sen toiminnoista luopuminen aiheuttaisi valtavan loven ennaltaehkäiseviin ja yhteisöllisyyttä tukeviin palveluihin erityisesti Mietoisten kirkonkylän, mutta myös koko muun Mietoisten alueella. Mynämäkeen ollaan suunnittelemassa reiluja investointeja uusien asukkaiden houkuttelemiseksi Älykylä-mallilla, mutta samalla unohtuu kunnassa jo olemassa olevien älykylä-tyyppisten yhteisöllisyyttä ylläpitävien toimintamallien tiedostaminen, tunnistaminen ja olemassaolo. Kylätalo Mietolan myymisellä tavoiteltu n.20 000 € vuotuinen säästö johtaa helposti paikallisten asukkaiden sosiaali- ja sairaanhoitolaskujen moninkertaistumiseen. Yhdenkin nuoren syrjäytymisen estäminen maksaa Kylätalon ylläpitokustannukset monien vuosien osalta takaisin. Mietoisten Kirkonseudun Kylät ry yhdessä, Mietoisten MLL paikallisyhdistyksen, Tavastilan koulun vanjempainyhdistyksen, Partiolippukunta Mietoisten kolopuutinttien ja Mynämäen-Nousiaisten 4H-yhdistyksen kanssa edellyttää kunnanvaltuustoa joko

 1. poistamaan Kylätalo Mietolan talouden tasapainottamisohjelman myyntilistalta tai
 2. perusteellisesti selvittämään ennen myyntipäätöstä miten edellä kuvaillut palvelut saadaan järjestettyä paikallisesti Mietoisten kirkonkylän alueella muissa korvaavissa tiloissa ottaen huomioon tarkat laskelmat korvaavien tilojen aiheuttamista mahdollisista lisäkustannuksista

Mietoisissa 9.9.2020

Mietoisten Kirkonseudun Kylät ry

MLL Mietoisten paikallisyhdistys

Tavastilan koulun vanhempainyhdistys

Partiolippukunta Mietoisten Kolopuutintit

Mynämäen-Mietoisten 4H-yhdistys ry

Hallituksen kokous 7.9.2020 klo 18

Kylätalo Mietola

Asialista

1. Läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen avaaminen2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäynti ja hyväksyminen

4. Kylätalo Mietolan tilanne

5. Avajaisten palaute

6. Yhdistyksen taloudellinen tilanne

7. Ravakan rahoitus ja lainan takaisinmaksu

8. Muut esille tulevat asiat

9. Seuraavan kokouksen ajankohta, käsiteltävät asiat ja kokouksen päättäminen

Jenni Valtanen, pj. Anna Jalkanen, sihteeri

Hallituksen kokous 10.8.20 klo 18

Skeittilandia, säävarauksella Kylätalo Mietola

Asialista

1. Läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen avaaminen

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäynti ja hyväksyminen

4. Loput skeittiparkki talkoot

5. Lasten Tavastila Cupin järjestelyt

6. Skeittiparkin avajaisten järjestelyt

7. Muut esille tulevat asiat

8. Seuraavan kokouksen ajankohta uksen ajankohta, käsiteltävät asiat ja kokouksen päättäminen

Jenni Valtanen, pj. Anna Jalkanen, sihteeri

Hallituksen kokous 16.6.20 klo 19:30

Kylätalo Mietola

Pöytäkirja

1. Läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen avaaminen

Paikalla todettiin olevan Hanna Hyvönen, Jenni Valtanen, Markus Ylis-Junttila, Jenni Valtanen, Katja Saarinen ja Anna Jalkanen. Avattiin kokous klo 19:30.
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäynti ja hyväksyminen
Edellinen pöytäkirja hyväksyttiin.
4. Tavastila Cupin toteutus
15.8. suunniteltiin alustavasti Tavastila cupia, mutta siihen osuu KarjuRock. MLL:n kanssa skeittilandian avajaistapahtumaa on suunniteltu 22.8. Koska olosuhteet ovat edelleen epävarmat, päädytään järjestämään Tavastila Cup turnaus tällä kertaa vain lapsille ja samassa yhteydessä skeittilandian avajaisten kanssa 22.8. lauantaina. Joku skeittaaja olisi hyvä saada tapahtumaan juontamaan jokin pieni skeittikisa. MLL hankkimassa mahdollisesti esiintyjää tapahtumaan. Katja kysyy Raisio-opiston yhteyshenkilöltä kiinnostusta osallistua tapahtumaan. Anna ilmoittaa nuokkarin henkilökunnalle ajankohdasta.
5. Mietoisten skeittilandian loput talkoot
Anna hommaa loput kivet kivetysalueelle. Hitsaus tehdään 17.6., tällöin viimeistely valmis. Tarvitaan vielä suodatinkangas kukkalaatikoiden pohjalle, sitten kerros lekasoraa, 4 säkkiä multaa, pensashanhikki x2 ja lamoherukka x2. Myöhemmin kesällä paikalle on tarkoitus tuoda vielä kaksi isoa betonipenkkiä. Maununpoikien treenien yhteydessä mahdollista tehdä samalla talkoohommia, jolloin välineet varastosta saatavilla. Istutukset laatikoihin tehdään sään salliessa.
6. Some-tempaus Instagramissa; oman skeittaus-/skuuttausvideon lähetys
Juhannuksen jälkeen instagramiin videohaaste, ”julkaise oma videosi Skeittilandiassa viettämästäsi hauskasta ajasta, haasta kaverikin mukaan”.
7. Skeittilandian avajaiset Avajaistapahtuma käsiteltiin jo pykälässä 4.

8. Muut esille tulevat asiat

9. Seuraavan kokouksen ajankohta ja asialistan laadinta sekä kokouksen päättäminen

Seuraava kokous 10.8. klo 18 urheilukentän laidalla säävarauksella, muuten Kylätalolla. Asialistalle Avajaistapahtuman ja lasten Tavastila cupin järjestelyt.

Jenni Valtanen, pj Anna Jalkanen, sihteeri

Hallituksen kokous 16.6.2020 klo 19:30

Kylätalo Mietola

Asialista

1. Läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen avaaminen


2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäynti ja hyväksyminen

4. Tavastila Cupin toteutus

5. Mietoisten skeittilandian loput talkoot

6. Some-tempaus Instagramissa; oman skeittaus-/skuuttausvideon lähetys

7. Skeittilandian avajaiset


8. Muut esille tulevat asiat

9. Seuraavan kokouksen ajankohta ja asialistan laadinta sekä kokouksen päättäminen

Jenni Valtanen, pj Anna Jalkanen, sihteeri

Hallituksen etäkokous 11.5.20 klo 19

Etäkokous on kaikille avoin, jos haluat liittyä, ota etukäteen yhteyttä jalkanen.anna@outlook.com.

Asialista

 1. Läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen avaaminen

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäynti ja hyväksyminen

4. Tavastila Cupin toteutusmahdollisuudet

5. Skeittiparkin talkoosuunnitelma ja -aikataulu, toteutumisbudjetti

6. Some-tempaus Instagramissa; oman skeittaus-/skuuttausvideon lähetys

7. Mannuistenvuoren luontopolun tilannekatsaus

8. Beach-kentän tilanne

9. Muut esille tulevat asiat

10. Seuraavan kokouksen ajankohta ja asialistan laadinta sekä kokouksen päättäminen

Jenni Valtanen, pj Anna Jalkanen, sihteeri

Hallituksen etäkokous 20.4.20 klo 19

Asialista

Etäkokous, ota yhteyttä etukäteen jalkanen.anna@outlook.com, jos haluat liittyä tähän kaikille avoimeen etäkokoukseen

 1. Läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen avaaminen
 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäynti ja hyväksyminen.
 4. Skeittiparkin sääntöjen laatiminen
 5. Skeittiparkin talkoista sopiminen
 6. Tavastilan koulun oppilaan stipendin hankinta
 7. Muut esille tulevat asiat
 8. Seuraavan kokouksen ajankohta ja alustava asialista ja kokouksen päättäminen

Jenni Valtanen pj, Anna Jalkanen sihteeri

Hallituksen etäkokous 26.3.20 klo 18

Skype-yhteys, tarv ota yhteyttä jalkanen.anna@outlook.com, jos haluat liittyä, kokous on kaikille avoin

Asialista

 1. Läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen avaaminen
 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäynti ja hyväksyminen.
 4. Tavastila Cupin ajankohdan vahvistaminen, mainonnan aloitus
 5. Skeittiparkin avajais-tapahtuman ajankohta ja hankkeen eteneminen
 6. Rahastonhoitajan valtuuttaminen
 7. Muistamiset
 8. Muut esille tulevat asiat
 9. Seuraavan kokouksen ajankohta ja alustava asialista ja kokouksen päättäminen

Jenni Valtanen, pj Anna Jalkanen, sihteeri