Skeittiparkki Mietoisiin

Mietoisten Kirkonseudun Kyläyhdistys on yhdessä Mietoisten MLL:n, Mietoisten Maununpoikien ja Lions Club Mietoinen kanssa saanut rahoituksen Leader Ravakasta skeittiparkin toteuttamiseksi Tavastilan vanhalle koripallokentälle urheilukentän ja monitoimiareenan yhteyteen. Hanke etenee seuraavaksi kentän pohjan uudelleenasfaltoinnilla.

Paikalliset lapset ja nuoret tulevat pääsemään ramppien järjestyksen suunnittelutyöhön mukaan kevään aikana. Kaikille innokkaille talkoilijoille on tarjolla myöhemmin keväällä kentän maisemointityötä. Suunnittelusta ja talkoista tiedotetaan vielä lähempänä erikseen.

Skeittiparkkirampit lainaa vastikkeetta paikallinen yritys PALA Betonikalusteet määräaikaisesti viideksi vuodeksi.

Hanke on jälleen mahtava esimerkki paikallisen yhteistyön voimasta. Pidetään oma kylä vireänä ja viihtyisänä ja parannetaan mahdollisuuksia lähiliikuntaan!

Hallituksen kokous 4.2.2020 klo 11:17

Pöytäkirja

Kylätalo Mietola

  1. Läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen avaaminen

Todettiin paikalla olevan Jenni Valtanen, Katja Saarinen, Hanna Hyvönen, Anna Jalkanen ja Markus Ylis-Junttila.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäynti ja hyväksyminen.

Hyväksyttiin edellisen kokouksen päiväkirja

4. Todetaan vuosikokouksen valitsema hallitus ja valitaan yhdistykselle sihteeri, rahastonhoitaja, sekä varapuheenjohtajat

Yhdistyksen sihteerinä on toiminut v. 2018 Anna Jalkanen, rahastonhoitajana Tuula Keskitalo ja varapuheenjohtajana Markus Ylis-Junttila

Todetaan vuosikokouksen valitsema hallitus: Katja Saarinen, Hanna Hyvönen, Anna Jalkanen, Markus Ylis-Junttila, Jenni Valtanen ja Sari Salonen. Valittiin yhdistyksen sihteeriksi Anna Jalkanen ja rahastonhoitajaksi Sari Salonen.

5. Skeittiparkkihankkeen edistyminen

Ravakka on puoltanut Skeittiparkkihankkeen rahoitusta ja käsittely on nyt siirtynyt Ely-keskukseen. Heti kun Ely-keskuksen lupa on varmistunut

1. ) olemme kuntaan yhteydessä projektia varten haettavan lainan saamiseksi.

2. ) asfaltoitava alue pitää käydä talkootyönä mittaamassa ja merkitsemässä alueen tarkat rajat sekä poistaa mukulakivetysalueen 1 mx34 m vanha asfaltti ennen uutta asfalttia

Lainan myöntämisen jälkeen tilataan asfaltti. Pidetään tarkkaa talkootyökirjaa.

6. Talviriehan toteutumisnäkymät

Lämpimät kelit jatkuvat edelleen helmikuun loppua kohti, joten heikolta näyttää. Ensi vuoden puolella uusi. Panostamme skeittiparkkihankkeeseen.

7. Kylätalo Mietolan pelisääntöjen laatiminen

Varaukset tapahtuvat sähköisesti MLL:n, luonnonsuojeluyhdistyksen, partion ja vanhempainyhdistyksen ja kyläyhdistyksemme osalta ja heille on jaettu tunnukset sähköiseen varauskalenteriin. Muille ulkopuolisille varaajille varaukset tulisi hoitaa yhdistyksemme sihteerin Anna Jalkasen kautta. Ulkopuolisilta vuokraajilta pyydämme 10 e kulukorvauksen avainten luovuttamisen yhteydessä. Jos tulee päällekkäisiä varauksia, lähtökohtaisesti ensin varannut toimija on etusijalla. Tehdään vuorolista yhdistyksille wc-paperin, tiskiaineen ja roskapussien toimittamisesta keittiön kaapin oveen niin että yhdistykset voivat tuoda niitä vuorotellen. Jatketaan sääntöjen laatimista tarvittaessa tulevissa kokouksissa.

8. Avoimet kylät 13.6.2020 päivän ideointia

Skeittiparkkiin liittyvä tapahtuma tulisi kyseeseen.

9. Muut esille tulevat asiat

Todetaan , että Mietoisten Kirkonseudun Kylät ry:n tilinkäyttöoikeus on yhdistyksen puheenjohtaja Jenni Valtasella ja rahastonhoitaja Sari Salosella. Pyydetään Sari Salosta kilpailuttamaan yhdistykselle kirjanpitäjä.

Laitetaan Vakka-Suomen sanomiin tiedote uusista hallituksen jäsenistä ja puheenjohtajista sekä muista tehtävistä.

10. Seuraavan kokouksen ajankohta ja alustava asialista ja kokouksen päättäminen

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta 28.2. keilausillassa. Käsiteltäviä asioita Tavastila Cupin ajankohta.

Jenni Valtanen, puheenjohtaja            Anna Jalkanen, Sihteeri

Vuosikokous 4.2.2020

Pöytäkirja

Kylätalo Mietola

  1. Läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen avaaminen

Todettiin paikalla olijat: Anna Jalkanen, Katja Saarinen, Jenni Valtanen, Hanna Hyvönen, Tuula Keskitalo ja Markus Ylis-Junttila. Avattiin kokous klo 1010.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, ääntenlaskija, sekä kaksi pöytäkirjantarkistajaa. Lisäksi päätetään pöytäkirjan tarkistuksen määrä-ajasta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markus Ylis-Junttila, sihteeriksi Anna Jalkanen, ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi Katja Saarinen ja Hanna Hyvönen.

4. Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi

Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi.

5. Esitellään ja hyväksytään vuoden 2019 toimintakertomus, tilinpäätös, sekä toiminnantarkistajien lausunto

Hyväksyttiin v. 2019 toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto.

6. Myönnetään hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille vastuuvapaus

Päätös: vuosikokous myönsi vastuuvelvollisille vastuuvapauden

7.Esitellään ja vahvistetaan vuoden 2020 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarviot, sekä jäsenmaksut.

Vahvistettiin vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja tulo-ja menoarviot. Päätettiin yhdistyksen jäsenmaksuksi 0 €.

8.Yhdistyksen hallituksen valitseminen ja vahvistaminen

Nykyhallituksen jäsenet: Jenni Valtanen (pj), Tuula Keskitalo, Markus Ylis-Junttila, Anna Jalkanen, Sari Salonen, Katja Saarinen, Hanna Hyvönen ja Jussi Hyvönen

Puheenjohtaja Ylis-Junttila ehdotti nykyhallituksen jatkavan, mutta Tuula Keskitalo ja Jussi Hyvönen halusivat poistua hallituksesta. Hallituksen jäseniksi valittiin Jenni Valtanen, Hanna Hyvönen, Katja Saarinen, Sari Salonen, Anna Jalkanen ja Markus Ylis-Junttila.

8. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja

Varapuheenjohtajat, rahastonhoitajan ja sihteerin valitsee hallitus seuraavassa hallituksen kokouksessa

Valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi Jenni Valtanen.

9. Valitaan 2 toiminnantarkistajaa. Lisäksi päätetään toiminnantarkastajien kulukorvauksesta

Valittiin toiminnantarkastajiksi Sini Takarautio ja Reetta Rosenberg. Toiminnantarkastajille voidaan maksaa pyydettäessä kohtuullinen kulukorvaus.

10. Päätetään puheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muiden hallituksen jäsenten kulukorvauksista

Nykyinen käytäntö on että puheenjohtaja voi anoa enintään 180€ kulukorvauksen vuodelta, rahastonhoitaja ja sihteeri saavat enintään 50 euron kulukorvauksen vuoden ajalta. Muut hallituksen jäsenet eivät saa kulukorvausta

Tarkennettiin puheenjohtajan kulukorvauksen anomista selvitystä vastaan, hyväksyttiin muokattu ehdotus yksimielisesti.

10. Valitaan yhdistyksen edustajat ja varaedustajat muihin järjestöihin ja todetaan että hallitus voi tarvittaessa myöhemmin vaihtaa tai valita edustajia lisää

Valittiin Jenni Valtanen yhdistyksen edustajaksi Kylien neuvottelukunnan kokouksiin.

11. Ilmoitusasiat sekä mahdolliset muut hallituksen valmistelemat esille tulevat asiat

Ei asioita.

12. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 11.05. Puheenjohtaja Ylis-Junttila kutsui koolle Hallituksen järjestäytymiskokouksen välittömästi vuosikokouksen jälkeen.

Markus Ylis-Junttila, pj                      Anna Jalkanen, sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Hanna Hyvönen Katja Saarinen

Hallituksen kokous 25.11.19 klo 19

Kylätalo Mietola

Pöytäkirja
1. Läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen avaaminen

Paikalla todettiin olevan Katja Saarinen, Jenni Valtanen, Tuula Keskitalo, Sari Salonen, Anna Jalkanen, Markus Ylis-Junttila ja Hanna Hyvönen. Avattiin kokous klo 19:15.
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäynti ja hyväksyminen.

Hyväksyttiin kahden edellisen kokouksen pöytäkirjat.
4. Talkooanomushakemus

Koottiin yhteen tulevan vuoden talkootuntisuunnitelma lähetettäväksi Vesa-Matti Euralle.

5. Luistelukentän jäädyttäminen

Pohjaveden korkeus ei ole noussut riittävästi, jotta vesijohtovettä voisi käyttää. Selvitetään viime vuoden kulukorvauksen määrä. Whatsapp ryhmä on jo viime talvelta olemassa, siellä sovitaan jäädytyksen ajankohta kunhat pakkaskelit ja olosuhteet sallivat. Ensimmäisellä kerralla Ville-Veikko Sainio kunnan ulkoalueiden kunnossapidosta luvannut tulla neuvomaan vinkkejä miten homma sujuisi helpoiten. Matti Lainiolta alustavasti pyydetty samaa vesitankkia lainaan. Ulkopeliareenaa ei ensisijaisesti tänä vuonna jäädytetä, kun käyttö jäi vähäiseksi sen jälkeen kun iso kenttä oli saatu käyttöön ja pikkukenttää oli käsivoimin liian työllistävää pitää lumesta aurattuna. Isolla kentällä vaikutti hyvin vuoroja löytyvän sekä päiväkotilaisille että koululaisille myös päiväaikaan. Opettajien oli hankala jakaa ryhmää kahteen osaan, koska ei löytynyt toista aikuista valvojaksi toiselle kentälle.
6. Skeittiparkkihanke

Päätös: Yhdistyksemme osallistuu skeittiparkkihankkeen rahoitukseen 1000 €:lla. MMP:stä ja Lionseilta saadaan yhteensä maks 3000 €. Hankkeen omarahoitusosuus on näin ollen kasassa! Anna ja Jenni tekevät hakemuksen vielä ennen joulua. Valittiin urakoitsija asfaltointiin.
7. Kylien neuvottelukunnan kuulumiset

Viimeksi Laajoen kylätalolla 25.9. Avoimet kylät päivään osallistui maakunnastamme 51 kylää, varsin aktiivista. Yhdistyohjelmaa ajankohtaista päivittää lähiaikoina. Valtavasti eri tapahtumia eri puolilla Mynämäkeä on järjestetty viime vuoden aikana.

8. Kirkonmäellä -tapahtumassa kerätyt palautteet

33 vastausta saatiin. Vastaajat toivovoivat lapsille suunnattua aktiiteettia 29 kertaa, aikuisille 11 ja senioreille 6. Tapahtumien toivottu vuodenaika jakaantui erittäin tasaisesti ympäri vuotta. Viikonloppuihin toivottuja aktiviteetteja toivottiin enemmän kuin arki-iltoinen 30-9. Urheilua toivoi  22, Kädentaidot 15, terveys 6, kulttuuri 12, historia 6, puutarha 8.

Liikuntaa toivottiin myös sohvaperunoille (aikuisille kesäisin, kannustavaa toimintaa). Tällaisia ohjelmamuotoja voisivat olla esim. kävelypiiri tai lihaskuntoa ylläpitävä piiriharjoittelu. Lisäksi toivottiin sählyturnausta, thaimaalaista ruokakurssia, rastitehtäviä perhekunnittain.Ideoimme tältä pohjalta esim qr-koodien takaa aukeavia tehtäviä sijoitettuna kirkonkylän ympäristöön ja rastiradan voisi jättää paikalleen koko kesäksi. Lodjaus toinen vaihtoehto, jolloin tehdään yksittäisiä rasteja.
9. Muut esille tulevat asiat

Talkoosaunaa ideoitiin skeittiparkkitalkoiden päätteeksi, telttasaunaa voisi kysyä paikalle. Palokunnalta voisi kysyä myös paljun järjestämistä paikalle.

Heijastinpuu voitaisiin ottaa Mietoisissakin jälleen käyttöön! Jos sinulta löytyy ylimääräisiä heijastimia, voit viedä ne Kylätalo Mietolan edustale puuhun ja tarvittaessa voit ottaa sieltä itsellesi yhden, jos sinulta heijastin puuttuu!
10. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 20:50. Seuraava kokous 9.1.2020 klo 18, jolloin valmistellaan vuosikokousasiat.

Jenni Valtanen, pj        Anna Jalkanen, sihteeri

Hallituksen kokous 25.11.19 klo 19

Kylätalo Mietola
Asialista
1. Läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen avaaminen
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäynti ja hyväksyminen.
4. Talkooanomushakemus
5. Luistelukentän jäädyttäminen
6. Skeittiparkkihanke
7. Kylien neuvottelukunnan kuulumiset

8. Kirkonmäellä -tapahtumassa kerätyt palautteet
9. Muut esille tulevat asiat
10. Kokouksen päättäminen

Jenni Valtanen, pj Anna Jalkanen, sihteeri

Kuukauden kuva Marraskuu: Haijaisten nuorisoa 80 vuotta sitten

Kuva:Pasi Kytölä.

Kuvassa ollaan ehkä retkellä tai talkoissa, todennäköisesti Haijaisten maisemissa. Tunnistaako joku paikan tarkemmin? Päinvastoin kuin yleensä vanhoissa kuvissa, tämän kuvan lasten nimet ovat tiedossa ja merkitty kuvaan. 80 vuotta sitten kylissä ja perheissä oli huomattavasti enemmän lapsia ja leikkiseuraa löytyi useimmiten ihan naapurista. Toisaalta maaseutuympäristössä työtä kyllä riitti ja myös lapsilla oli omat tehtävänsä. Ehkäpä kuva on otettu kylän talkoiden kahvitauolla?

Saa kommentoida vapaasti alle tai lähettää sähköpostia jalkanen.anna@outlook.com.

Hallituksen kokous 25.10.19

Kylätalo Mietola
Asialista
1. Läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen avaaminen

Paikalla Jenni Valtanen, Anna Jalkanen, Katja Saarinen ja puhelimitse etänä Sari Salonen. Avattiin kokous klo 17:06.
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäynti ja hyväksyminen.

Siirrettiin edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistus seuraavaan kokoukseen niukan aikataulun vuoksi.
4. Skeittiparkkihanke

Käytiin läpi alustavaa kustannusarviota, joka menossa seuraavaksi myös MLL:n hallitukselle käsittelyyn. Kustannusarvio tarkentuu vielä kun saadaan pari muutakin tarjousta kentän asfaltoinnista.

Hyväksyttiin alustava kustannusarvio ja todettiin, että se on toteuttamiskelpoinen. Päätös: alustavan kustannusarvion puitteissa Kirkonseudun Kylät ry lähtee hankevastaavaksi Tavastilan Skeittiparkkihankkeeseen, johon haetaan rahoitusta Leader Ravakasta. Laitetaan kustannusarvio vielä muillekin hallituksen jäsenille nähtäväksi ja kommentoitavaksi.
5. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita.
6. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 17:25

Tavastilan koulun ympäristön talkoot ma 21.10. klo 17:30 alkaen, tervetuloa!

Kunnostamme Tavastilan alueen jääkiekkokaukalon pohjaa tulevan talven jäädytyksiä ja luistelua varten, ja mm. beach-kenttä ja minigolf laitetaan talviteloille. Kokoonnutaan monitoimiareenan läheisyydessä klo 17.30. Toivottavasti mahdollisimman moni pääsisi mukaan!

Terv Tavastilan koulun vanhempainyhdistys ja Kirkonseudun kylät ry