Hallituksen kokous 27.4.17 klo 20

Mietoisten Kirkonseudun Kylät Ry

Kylätalo Mietola

Pöytäkirja

1.  Läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen avaaminen

Päätös: Puheenjohtaja Sari Kantonen avasi kokouksen klo 19:02. Paikalla todettiin olevan:

Sari Kantonen (pj), Sari Salonen, Anna Jalkanen, Markus Ylis-Junttila, Marica Santanen ja Tuula Keskitalo

2.  Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös: Ottaen huomioon edellä mainitut paikalla olevat hallituksen jäsenet, sekä 21.4.ja 25.4. Vakka-Suomen Sanomissa julkaistun kokouskutsun, kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäynti ja hyväksyminen.

Päätös: Edellisen kokouksen pöytäkirjaan tuli korjauksia ja se päätettiin hyväksyä vasta seuraavassa hallituksen kokouksessa.

4. Todetaan vuosikokouksen valitsema hallitus ja valitaan yhdistykselle sihteeri, rahastonhoitaja, sekä varapuheenjohtajat

Päätös: Hallituksen jäseniksi todettiin valitun Sari Kantonen, Markus Ylis-Junttila, Sari Salonen, Tuula Keskitalo, Marica Salonen ja Anna Jalkanen. Vahvistettiin hallitus.

Yhdistyksen sihteeriksi valittiin Anna Jalkanen.

Yhdistyksen rahastonhoitajaksi valittiin Tuula Keskitalo.

1. Varapuheenjohtajaksi valittiin Markus Ylis-Junttila ja 2. varapuheenjohtajaksi Marica Santanen.

5. Talkoot

Päätös: Pidetään Minigolf- ja lentopallo-kentien kunnostustalkoot 5.5. klo 18, vara-ajaksi sovittiin 6.5. klo 10 jos ensimmäinen ajankohta on esim. sään suhteen epäsuosiollinen. Kylätalon yhdistysten käytössä olevien sisätilojen siivous toteutetaan tulevaisuudessa hallituksen kokouksen yhteydessä.

6. Kotisivujen Domain-laskun maksaminen

Päätös: Vaihdetaan laskutus Anna Jalkasen kortille ja pyydetään Jaana Waaria laskuttamaan maksettu korvaus Tuula Keskitalolta. Kysytään samalla Tavastila-cupin mainoksen tekemisestä Jaanalta.

7. Yhteistapahtuma vanhempainyhdistyksen kanssa

Päätös: Vanhempainyhdistyksestä ei ole saatu vastausta toukokuun tapahtuman järjestämisestä, joten siirretään se syksyyn, jolloin uudella innolla tällainen tapahtuma on tarpeenkin. Sen sijaan päätettiin järjestää omana toimintana pop-up kirpputori Kylätalon ja Villa Vanha Rosan ympäristöön. Asiasta Sari Kantonen ottaa yhteyttä kauppiaaseen. Myyntipaikat ja pöydät maksuttomia. Varaston pöytiä voidaan kantaa ulos Kylätalon pihalle. Kirpputori pidetään alustavasti 27.5. klo 10-14.  Elävä musiikki olisi tervetullutta. Tämä samalla Kylätalo-piknikkien avaustapahtuma. Tiina Nuortimo on lupautunut tekemään mainoksen tapahtumasta.

8. Kylien neuvottelukunnan kokous Mietolassa 31.5. klo 18 /kahvitus

Päätös: Sari Salonen ja Sari Kantonen hoitavat tämän.

9. Muut esille tulevat asiat

Päätös: Sovittiin alustavasti Tavastila cupin ajankohdaksi 8.7. lauantai ja pyydetään Mynpasta lasten joukkueita mukaan tapahtumaan.

Päätös: Stipendin saajan lahjakortin hakee Anna Jalkanen kauppakeskus Myllyn kirjakaupasta. Kysytään Katriina Kivivuorta ojentamaan sipendiä.

10. Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen

Päätös: Seuraava kokous 6.6.17 klo 18 Kylätalo Mietolassa. Kokous päätettiin klo 19:59.

Sari Kantonen, puheenjohtaja        Anna Jalkanen, sihteeri

 

Mietoisten Kirkonseudun Kylät Ry

Mainokset

Vuosikokous 27.4.17 klo 18

Mietoisten Kirkonseudun Kylät Ry

Kylätalo Mietola


Pöytäkirja

1.  Läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen avaaminen

Päätös: Puheenjohtaja Sari Kantonen avasi kokouksen klo 18:12. Paikalla todettiin olevan:

Sari Kantonen (pj), Sari Salonen, Anna Jalkanen, Markus Ylis-Junttila, Marica Santanen ja Tuula Keskitalo

2.  Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös: Ottaen huomioon edellä mainitut paikalla ovat hallituksen jäsenet, sekä 20.4., 22.4. ja 25.4 Vakka-Suomen Sanomissa julkaistut kokouskutsut, kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, ääntenlaskija, sekä kaksi pöytäkirjantarkistajaa. Lisäksi päätetään pöytäkirjan tarkistuksen määrä-ajasta

Päätös: Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markus Ylis-Junttila, sihteeriksi ja ääntenlaskijaksi Anna Jalkanen, pöytäkirjan tarkistajiksi Marica Santanen, Sari Salonen. Tarkistetaan pöytäkirja seuraavaan kokoukseen mennessä.

4.Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi

Päätös: Yhdistyksen nimi lisätään esityslistaan ja pöytäkirjaan. Ehdotettiin kohdan kolmetoista siirtämistä kohtaan kahdeksan. Poistetaan kohta 13.

5.Esitellään ja hyväksytään vuoden 2016 toimintakertomus, tilinpäätös, sekä toiminnantarkistajien lausunto

Päätös: Hyväksyttiin vuoden 2016 toiminta-(vuosi)kertomus, tilinpäätös vuodelta 2016  sekä toiminnantarkastajien lausunto.

6. Myönnetään hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille vastuuvapaus

Päätös: Myönnettiin hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille vastuuvapaus.

7. Esitellään ja vahvistetaan vuoden 2017 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarviot, sekä jäsenmaksut

Päätös: Pj Sari Kantonen esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2017 ja se vahvistettiin. Hyväksyttiin tulo- ja menoarviot vuodelle 2017. Jäsenmaksuja ei kerätä.

8.  Käsitellään sääntömuutosehdotus hallituksen jäsenten toimintakauden pituudesta. Yhdistyksen hallituksen valitseminen ja vahvistaminen.

Nykyhallituksen jäsenet: Sari Kantonen (pj), Marica Santanen, Tuula Keskitalo, Markus Ylis-Junttila, Anna Jalkanen (sihteeri) ja Sari Salonen.

Päätös: Ehdotettiin hallituksen jäsenten toimintakauden lyhentämistä kahdesta vuodesta yhteen vuoteen. Päätettiin hakea tämä sääntömuutos, mikäli se on kustannuksiltaan alle 100 euroa. Päätettiin valita vähintään viisi hallituksen jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin Sari Kantonen, Tuula Keskitalo, Marica Santanen, Sari Salonen, Markus Ylis-Junttila ja Anna Jalkanen.

9. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja

Varapuheenjohtajat, rahastonhoitajan ja sihteerin valitsee hallitus seuraavassa hallituksen kokouksessa

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Sari Kantonen.

10. Valitaan 2 toiminnantarkistajaa. Lisäksi päätetään toiminnantarkastajien palkkiosta

Toiminnantarkastajiksi valittiin Kaarina ja Juhani Isaksson. Toiminnantarkastajille voidaan maksaa pyydettäessä kulukorvaus.

11. Päätetään puheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muiden hallituksen jäsenten palkkioista ja kulukorvauksista

Nykyinen käytäntö on että puheenjohtaja saa 180€ kulukorvausta vuodelta, rahastonhoitaja ja sihteeri saavat enintään 50 euron kulukorvauksen vuoden ajalta. Muut hallituksen jäsenet eivät saa kulukorvausta

Päätös: Vaihdetaan palkkio-termi tässä yhteydessä kulukorvaukseksi. Hyväksytään aiemmin käytössä olleet kulukorvaukset.

12. Valitaan yhdistyksen edustajat ja varaedustajat muihin järjestöihin ja todetaan että hallitus voi tarvittaessa myöhemmin vaihtaa tai valita edustajia lisää

Päätös: Puheenjohtaja jatkaa yhdistyksemme  Kylien neuvottelukunnan edustajana ja sihteeri Ravakan ohjausryhmän kokous -edustajana.

13. Ilmoitusasiat sekä mahdollisesti muut esille tulevat asiat

Ei asioita.

14. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous klo 18:53.

 

Markus Ylis-Junttila, puheenjohtaja        Anna Jalkanen, sihteeri

 

Pöytäkirjan tarkistajat

 

Marica Santanen                                 Sari Salonen

 

Mietoisten Kirkonseudun Kylät Ry

 

Hallituksen kokous 29.3.17 klo 18

Pöytäkirja

Kylätalo Mietola

 1. Läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen avaaminen

Kokous avattiin klo 18:08. Paikalla todettiin olevan Sari Kantonen, Sari Salonen, Marica Santanen, Markus Ylis-Junttila ja Anna Jalkanen.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvataiseksi. Kokouksesta oli ilmoitettu edeltävästi Vakka-Suomen sanomissa, facebookissa ja sähköpostitse.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäynti ja hyväksyminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

4. Talvirieha

Talvirieha järjestettiin yhdistysten yhteistyönä tänä vuonna Saarenrannassa osittain jäällä hyvän jäätilanteen tämän salliessa. Huonon lumitilanteen vuoksi hiihtokilpailun sijaan järjestettiin lapsille luistelukilpailu, jossa oli oma sarjansa myös koululaisille. Tapahtuma sai odotettua laajempaa julkisuutta sähköisissä viestimissä ja tapahtumaan osallistujia oli  paljon aikaisempia vuosia enemmän. Palokunta yhdisti tänä vuonna 112-päivän talviriehaan. Todettiin, että jatkossa tulevinakin vuosina talvirieha kannattaa järjestää Saarenrannassa jäätilanteen salliessa.

5. Rakenna&Sisusta -messut

Mynämäen tontteja oli kyselty ilahduttavasti Mynämäen messupisteessä. Mynämäkeen tapahtuu sisäänmuuttoa, mutta iäkäs väestörakenne osaltaan pitää asukaslukukehityksen negatiivisena. MynäLIFE-hankkeen luomaa draivia kannattaa pitää yllä jatkossakin ja Facebookin Mynä-LIFE-sivujen päivitys jatkuu, vaikka itse hanke on jo päättynyt. Mynämäessä tullaan lähivuosina järjestämään kaksikin isoa suunnistustapahtumaa, jolloin kunnan markkinointiin ja näkyvyyteen kannattaa panostaa.

6. Kylien neuvottelukunnan kuulumiset

Pro Agrian maatalousnaiset yhdessä Valonian kanssa toteuttavat v. 2017 -18 Ravakan ja Varsin hyvän rahoittaman Leader-hankkeen nimeltä Matkaillen kylillä. Mynämäki on tässä mukana Kylien neuvottelukunnan kautta, Sari Kantonen yhdyshenkilö hankkeeseen ja tavoitteena on kylinä nostaa esiin kohteita, mitkä tukisivat alueen nostoa ja näkyvyyttä Saariston rengastie -reitistöön. Ajatuksina on mm. toteuttaa Pyheen alueelta lähteviä, kartalle painettuja Kulttuurikuntoilu -reitistöjä esim. Mietoistenlahden luontopolulle, Mynämäen kulttuurikohteisiin kuten Korvensuun museo, Tavastilan kotiseutumuseo ja samalla esiinnostaa alueen yrittäjyyttä mm. kyläkauppaa, yöpymispalveluja Savikulmalla ym. Tästä neuvottelut kesken, seuraavassa Kylien nk.n kokouksessa lisää etenee.

7. Kyläkimara; nettiopastusiltojen yhteenveto

Yhdistyksemme oman Kyläkimara-tapahtuman toiseen nettiopatusiltaan tuli jonkin verran myös uusia osallistujia. Tapahtumasta tiedotettiin aktiivisesti sähköisiä viestintakanavia käyttäen ja myös Vakka-Suomen sanomissa. Opastusillassa läpikäydyt asiat hyödyttivät myös edistyneempiä netin käyttäjiä. Esim. Suomi.fi-asiointipalvelu ei monellekaan ollut ennalta tiedossa. Kyläyhdistyksen oma osuus Kyläkimarassa on nyt toteutettu. Osallistutaan ja aktivoidaan alueen + 65v.ien osallistumista myös tuleviin v. 2017 Kyläkimara -tapahtumiin esitteen aikataulun mukaan.

Marica Santanen lähti kokouksesta klo 18:45.

 

8. Kunnan talkooavustuksen anominen 2017

Todettiin, että jääkiekkokaukalon hoitoon ja ylläpitoon on haettu aiemmin isompi summa. Nyt ongelmana, ettei palokunta jäädytä kenttää enää. Jäädyttäjä tarvittaisiin ja hänen pitäisi saada työstä myös korvausta. Kentän jäädyttämisen järjestäminen tulvina talvina on epävarmaa. Päätös: haetaan avustuksia ilman jääkiekkokaukalon töitä, 45 h biitsikenttään, 30 h Mini-golfiin. Lähetettävä n. 26.4. mennessä kuntaan Timo Ojalle.

9. Vuosikokousasiat

Tuula Keskitalo tuli mukaan kokoukseen klo 19. Hallitus käsitteli vuosikokoukselle esitettävän vuoden 2017 talousarvion. Tilikirjat hyväksyttiin. Käytiin läpi v. 2016 vuosikokouksen asialista ja vuosikertomusluonnos. Viime vuoden 2016 vuosikertomus ja pöytäkirjat sekä vuoden 2016 toimintasuunnitelma toimitetaan toiminnantarkastajille 4.4. Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 kirjoitetaan aiemman mallin mukaan, päivitetään tapahtumat ja viestintävälineet. Nyt ei spesifejä hankintatarpeita todettu olevan, tarvittavia hankintoja mietitään vuoden varrella. Ehdotettiin vuosikokouksessa  hallituksen tehtäväksi sääntömuutosehdotus, siten että hallituksen jäsenet valitaan 1 vuoden välein uudestaan, jolloin erovuoroisia ei tarvitse joka vuosi muistella. Sääntömuutos toimitettava patentti- ja rekisterihallintoon.

Vuosikokous ilmoitettava 7 pv ennen maksullisella ilmoituksella Vakka-Suomen sanomissa. Pidetään vuosikokous  Kylätalolla 27.4. klo 18 ja hallituksen järjestäytymiskokous tämän jälkeen klo 20.

10. Muut esille tulevat asiat

Mietittiin yhteistyömahdollisuuksia esim. Kotiseutuyhdistyksen kanssa, koska jäsentilanne on vaatimaton. Keskustelua asiasta voisi käydä kotiseutuyhdistyksen kanssa jatkossa erikseen sitä varten varatussa keskustelutilanteessa. Kotiseutuyhdistyksellä toisaalta pitkät perinteet ja oma kyläyhdistyksemme kuvaantuu taas liikunnallisena ja nuorekkaana. Asiaa voidaan pohtia ja aloittaa lähentyminen lisäämällä yhteistyötä.

Mynämäen Kuntakeskuksen viihtyisyystalkoot pidetään 7.5. klo 12-16. Luvassa jokirannan siivoustalkoot, lava ja työkalut toimitetaan kunnasta.

Teltta menee vuokralle 4.6. yo-juhlaan Maarit Mäkelälle.

Jäsentilanne huolestuttaa: Tavastilan koulun vanhempainyhdistyksen kanssa voitaisiin järjestää vielä ennen kesälomia päivätapahtuma, jonne tervetulleita vanhemmat lapsineen, sään salliessa kokoonnutaan urheilukentälle. Koulun bändiä voidaan tiedustella soittamaan ulkokonsertti.  Tavoitteena tutustua toisiimme, ja voidaan järjestää myös kirppis tai piknik, säävarauksella. Koulun salin voisi varata tapahtumaa varten varmuuden vuoksi, jolloin tapahtuma voidaan pitää sisällä sään ollessa huono. Sunnuntaita 21.5. tai 28.5. ehdotetaan. Sari K. on yhteydessä vanhempainyhdistykseen.

Keskusteltiin Wirmo-seuran ja Rotarien tekemästä ehdotuksesta projektiryhmän kokoamiseksi Mynämäen markkinoimisen tehostamiseksi nyt kun työpaikatkin ovat lisääntymässä Uudenkaupungin suunnalla.

12. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 19:50.

Sari Kantonen, puheenjohtaja              Anna Jalkanen, sihteeri

Hallituksen kokous 11.1.2017 klo 18

Pöytäkirja

Kylätalo Mietola

1.Läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen avaaminen

Kokous avattiin klo 18:13. Paikalla todettiin olevan Sari Kantonen, Sari Salonen, Tuula Keskitalo ja Anna Jalkanen

2.Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Ilmoitus kokouksesta mennyt aktiivijäsenille sähköpostitse ja ollut Vakka-Suomen sanomissa 5.1. ja 10.1.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäynti ja hyväksyminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

4.Kyläillassa ideoidun kyläsuunnitelman läpikäyminen

Päivitetty Kyläsuunnitelma  löytyy nyt Ravakan sivuilta http://www.ravakka.fi/files/537/Mietoisten_kylasuunnitelma_paivitetty_2017_2021.pdf. Laitetaan lyhyt kuvitettu versio kyläsuunnitelmasta omille nettisivuille  Ajankohtaista-sivun alle. Käytiin lyhyesti läpi Kyläillassa esiin tulleet ideat alueen kehittämisestä, mm. Tavastilan jokivarren polkujen kunnostaminen, telttailualueen kehittäminen Aarlahden rantasaunan yhteyteen.

5. Kyläkimara-hankkeen kuulumiset

Kyläkimara esiteltiin lyhyesti Kyläiltamissa 5.1. Mmamiessaeurantalolla. Julkaistaan oma tapahtumamme ”Nettiopastus + 65-vuotiaille” maaliskuussa myös omilla nettisivuilla mahdollisimman laajan näkyvyyden saavuttamiseksi. Ensimmäinen kerta 8.3. klo 18 ja seuraava 15.3. klo 18 Palokunnantalon yläkerrassa. Seuraavana tapahtumana huhtikuussa Nostalgia-tanssit Mynämäen lukion juhlasalissa. Toukokuussa kävelyretki Kivistönmäen alueelle ”Messumuistelot”.Kesäkuussa puupuiston istutustalkoot Huolin koululle. 10.6. Avoimet kylät päivänä keppijumpaa Jokisivulla. Heinäkuussa museojuna-ajelu työmatka-muistelujen parissa Mynämäen asemalta Turkuun jne..

6. Talviriehasta keskustelua

Nopealla aikataululla toteutetaan kun talvi ensin tulisi, perus puffetti kyläyhdistyksen omana osuutena, kuuma mehu ja pulla. Tapahtumaa ei järjestetä hiihtolomaviikolla. Toivotaan pakkasten saapumista jääkiekkokentän jäädyttämiseksi, mutta kunnan vedellä sitä ei voida tänä vuonna jäädyttää matalan pohjaveden vuoksi.

7.Tavastila -pipot

Sari K. ehdottaa n. 10 kpl Tavastila-pipojen hankkimista kannatuksen vuoksi Tavastilan Vanhempainyhdistykseltä. Päätös: hankitaan Kyläyhdistykselle 10 kpl mustavalkoisia Tavastila-pipoja edustuskäyttöön Kyläyhdistyksen varoin.

8. Kylätie on otettu käyttöön osoitteessa http://www.kylatie.fi. Mukavasti tapahtumia jo ilmaantunut tapahtumakalenteriin. Jatkossa käytetään tapahtumakalenteria aktiivisesti myös omien tapahtumiemme tiedottamisessa.

9. Muut esille tulevat asiat

Ruotsinkielen keskustelukerhoon osallistui syyskaudella n. 10 henkilöä, jatko-osaa jo toivottiin. Lisäksi toivottiin askartelukurssia.

Todettiin, että kentän jäädytysmahdollisuudet tänä vuonna näyttävät huonoilta, koska matalan pohjaveden takia ei jäädytys kunnan vedellä tule kyseeseen. Kyläyhdistys on valmis osallistumaan jäädyttäjän kustannuksiin omalta osaltaan. Vpk:n säiliöautolla ei saa kuljettaa jokivettä. Yksityisen säiliöllä voisi kuljettaa, mutta tarvitaan kunnon pumppu ja letku. Aarne Lehtonen Mynämäestä on luvannut säiliötankkinsa veden kuljetusta varten.

16.2. tulossa Kylien neuvottelukunnan kokous klo 18 Kylätalo Mietolassa, Sari S lupasi tulla auttamaan kahvituksessa. Tarjolle esim. karjalanpiirakkaa tai paikallista pullaa.

Käytiin läpi Petteri Huuskosen valtuustoaloitetta Mynämäen keskusta-alueen viihtyvyyden parantamiseksi. Torialuetta kehitetään, luontopolusta jokirantaan haaveillaan. Valaistukseen panostetaan. Ravakan rahoitusta on tiedossa hankkeelle.

Rakenna- ja sisustusmessut tulossa, Mynälife-hankkeen valokuvia käytetään esillepanossa hyväksi.

Tuula Keskitalo toi esille, että viime vuoden kirjanpidosta puuttuu edelleen viime kesän telttavuokra, asiaa on vuokraajalta tiedusteltu marraskuun kokouksen jälkeen. Jatkossa jos telttaa edes vuokrataan, maksu 10 e peritään teltan luovutuksen yhteydessä ja paperinen kuitti kirjoitetaan tällöin kirjanpitoa varten. Pyritään jatkossa käyttämään telttaa pääasiassa omissa tilaisuuksissa.

10. Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen.

Seuraava kokous 29.3. klo 18 Kylätalo Mietolassa, (varapäivä 30.3. klo 18), jolloin valmistellaan vuosikokousta ja käydään läpi vuosikertomusluonnos, jonka Anna laatii etukäteen.Päätettiin kokous  klo 19:45.

Anna Jalkanen, sihteeri                                Sari Kantonen, puheenjohtaja

Mietoisten Kirkonseudun Kylät Ry

Hallituksen kokous 27.10.16 klo 18

Kylätalo Mietola

1.Läsnäolijoiden toteaminen ja kokuksen avaaminen

Avatiin kokous klo 18:04. Sari Kantonen, Sari Salonen, Tuula Keskitalo, Anna Jalkanen ja Markus Ylis-Junttila

2.Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksesta ilmoitetu edeltävästi Vakka-Suomen sanomissa, sähköpostilla ja what´supissa.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäynti ja hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

4.Kyläillan toteutuksen suunnittelu ja tiedotus

Päätös 1.: Kyläiltaa varten muokataan oman näköinen jäsenliittymislomake, tiedosto pitää ensin muuttaa muokattavaan muotoon esim. word-tirdostoksi. Sari S. lupasi yrittää muokkausta työpaikan koneen kautta. Tuula hankkii piparit ja glögit (+mantelilastut ja rusinat) n. 20-50 henkilölle ja toimittaa Annalle ennen iltaa 23.11.Sari K. hakee mukit ja lusikat Kylätalolta. Anna tuo termoskannun ja kaatopannun. Markus hoitaa värilliset mainosilmoitukset, joita sijoitetaan ilmoitustaululle, Kyläkauppaan ja Tavastilan koululle ilmoitustaululle. Sisältöä kehitetään vielä yhdessä Eija Elorannan kanssa.

Päätös 2. Aiheita mm. Maununpolku, Mörrimetsät, lenkkipolut, joki, uintimahdollisuudet, kartanokierros, luontopolku, tutustumiskierrosten järjestäminen, viitoitus ja ohjeet kuntoon. Luontopolku mahdollisesti valittaisiin kärkihankkeeksi, pohjatöitä on jo tehty.  Sijoitus alustavasti Saaren kartanon ja Pyhen väliselle alueelle, maanomistajiin tarkoitus ottaa yhteys luonnonsuojeluyhdistyksen puolelta ennen kyläiltaan hankkeen toteutumismahdollisuuksien varmistamiseksi. Yhtenä tavoitteena nykyisen palvelutason ylläpitäminen ja kehittäminen. Kevyenliikenteen väylät ja hankkeiden ylläpito. Itselainauskirjaston käytön buustaus, jotta käyttö ei vähene. Liikuntapaikat ja puistot sekä kohteiden ylläpitäminen. Tavastilan Frisbee-golf radan pidentäminen, vanhempainyhdistys tehnyt alkuosan. Frisbee-golf -radat löytyvät netistä frisbeegolfradat.fi. Tällä hetkellä Tavastilan rata ei näy, koska on niin lyhyt. Rataa voisi jatkaa urheilukentälle ja jokirantaan. Tätä voisi kehittää yhteistyönä vanhempainyhdistyksen kanssa, olisi edullista toteuttaa. Saariston rengastien yhteyteen nostettavia asioita Pyheen Kylätori ja Kyläkauppa, mahdollisesti luontopolku jatkossa. Seuraavaan rengastietä koskevan videon yhteyteen nämä voisi yrittää ottaa mukaan. Kylätalon aktiivisen toiminnan tehostaminen, käyttöasteen pitäminen korkealla. Yksityiskäyttö ja yrityskäyttö olleet ilahduttavia. Vapaa-ajan aktiivista yhteistoimintaa kyläläisille, osallistumisia alueen tapahtumiin ja retkiin. Aloitetaan Kylätalon takapihan piknikit ensi kesänä. Tapahtumat: ylläpidetään vanhoja, uudistetaan tarvittaessa, osallistutaan uusien järjestämisiin. Pop-up toiminta pienessä mittakaavassa, taimien vaihtoa yms. Tiedotus, toiminta ja imago, paikallislehti, omat sivut, Kylätie tulossa entisen portaalin tilalle, Mietoinen kylänä ja Mynämäki kuntana. Kyläilta tarjoaa mahdollisuuden kaikille kyläläisille päästä vaikuttamaan näihin asioihin. Keskustelua kyläillassa näiden hankkeiden eteenpäin viemiseksi ja uusien ideoiden saamiseksi toivotaan aktiivisesti. Kaikista yhdistyksistä toivotaan osaanottoa yhteistyöhön isompien projektien toteuttamisessa.

5. Jääkiekkokaukalon kunnostustöiden yhteenveto

Päätös. Kentät saatiin kuntoon, lapiotyötä ja haravointiakin riitti kaivinkonetyön lisäksi (Sari S). Kentän pohja oli epätasaisessa kunnossa, osittain maa-ainesta myös jouduttiin poistamaan, reunoille oli kertynyt korkeammat kasat. Toimitetaan Tuulalle ote kokouspöytäkirjasta päätöksen osalta.

6. Kotisivujen muokkaus

Päätös: Anna esitteli uusia kotisivuja. Kylätaloa koskevat tiedustelut ohjataan kaikki Sari K:lle, lisätään yhteystietoihin Sarin sähköpostiosoite.Lisätään jäsenrekrytointilomake. Blogikirjoittajia tarvittaisiin lisää.

7. 100-vuotistukihakemus kuulumiset

Päätös: Tukihakemus meni läpi, joitakin summia muokattiin. 10.11. tulossa Kylien kokous asian tiimoilta. Omana osalistumisena  yli 65-vuotiaille kohdennettu some-koulutus, jonka vetäjäksi lupautunut Tiina Nuortimo. Voidaan toteuttaa esim kevättalvella maalis-huhtikuussa talvireihan jälkeen. Toimijoina osallistumme yhdistyksen voimin yhteisiin tapahtumiin loppiaistanssien ja kuusijuhlan yhteydessä.

8. Ruotsin kielikurssin toteutus

Päätös: Vapaamuotoinen keskustelutyyppinen ruotsinkielinen kurssi, Anne Lahtinen Ruotsissa asuneena tulee vetämään. Ajankohta 3.11.-1.12. torstaisin klo 18-19. teemoja hyvinvointi, terveys, puutarhanhoito, harrastukset, matkailu ym.

9. Muut esille tulevat asiat

Päätös: Uusi Kylätalon kyltti tilattiin varastetun tilalle. Talkootunnit pitää anoa vuoden vaihteeseen mennessä, mielellään marraskuun aikana niin maksu saataisiin tämän vuoden puolella. Teltta oli vuokralla yhden vuorokauden, kysellään 15 e vuokrahintaa vuokraajalta. Tilitetään ennen vuoden vaihdetta. Myös Kotiseutuyhdistyksen tilavuokra 10e 31.3.2016 Kylätalon kokustiloista vielä puuttuu. Joulujuhla/ pikkujoulut 25.11. tai 10.12.tai 16.12., Sari K tiedustelee ravintolaa.

10. Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen

Seuraava kokous 11.1.2017 klo 18 Kylätalolla. Kokous päätettiin klo 19:46.

Anna Jalkanen, sihteeri                                Sari Kantonen, puheenjohtaja

Pöytäkirja Hallituksen kokous 28.9.16 klo 18

Kylätalo Mietola

 1. Läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen avaaminen
  • Kokouksessa todettiin olevan Sari Kantonen pj, Anna Jalkanen sihteeri, Sari Salonen ja Markus Ylis-Junttila. Kokous avattiin klo 18:04.
 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  • Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, kokous ilmoitettu Vakka-Suomen sanomissa 23.9. ja 27.9.
 3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäynti ja hyväksyminen
  • Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
 4. Kenttien kunnostustyöt, minigolfin talviteloille laitto
  • Päätös: Jääkiekkokaukalon kunnostustyöt alkavat näillä näkymin ensi viikolla, Sari K. pyytää edeltävästi kunnasta jonkun avaamaan lukon. Beach-kentän ja minigolfin talvivarastointi sovittiin tehtäväksi talkoilla 9.10. klo 9. Haravat mukaan.Samalla jääkiekkokaukalon reunojen viimeistely lapiovoimin tarvittaessa.
 5. 100-vuotistukihakemus kuulumiset
  • Päätös: Kylien neuvottelukunnan yhteinen hakemus ”Kyläkimara” on kuntaan tehty, osa kylistä vielä pohtii osallistumismuotoaan. Tapahtumissa marraskuussa 2016-joulukuu 2017 aktivoidaan yli 65-vuotiaita ikäihmisiä kulttuuri- ja liikuntatapahtumiin osallistumista. Yhteiskuljetuksia tullaan järjestämään tapahtumiin.
 6. Somekoulutus 4.10. Kylätalolla
  • Päätös: Ravakan hanke, yhdistyksistä ilmttautuneita kiinnostuneita toistaiseksi vähän, epävarmaa toteutuuko. Kysytään vielä yhdistysedustajia mukaan esim. talviriehaan osallistujista.
 7. Kylien neuvottelukunnan kuulumiset
  • Päätös: Viimeisin kokous syyskuun alussa Kalelan seudun kylien luona.V-S- kylien facebooksivuilla tiedotetaan ajankohtaisista asioista. V-S kylien syysretki tulossa 1.10., suuntautuu Hämeeseen. Neuvottelukunnan kokouksissa vuosikello käytössä. Yhdistysten yhteystietojen päivittäminen ei ole kunnasta käsin organisoituvaa, vaan ne ovat yhdistyksen omalla vastuulla. Päivittämään pääseen http://yhdistystieto.fi/. 10.6.2017 seuraava Avoimet kylät -päivä.
 8. Kyläilta syyskaudelle 2016 ajankohdan ja oheisohjelman päättäminen, kyläsuunnitelman päivitys
  • Päätös: Sote-uudistuksen lähestyessä omia vaikutuskanavia tarvitaan palvelujen turvaamiseksi paikallisesti, kyläsuunnitelma on tässä hyvä työkalu. Seuraava suunnitelma tarvittaisiin tulevalle 5 vuoden kaudelle. Tavoitteeksi voitaisiin asettaa tällä erää ideointi-ilta suunnitelman päivittämiseksi. Sari Kantonen ehdotti Eija Elorantaa kyläillan vetäjäksi. Mahdollista lähteä uudelta tyhjältä pöydältä suunnittelemaan uutta, koska kaikki kyläyhdistyksen omat suunnitellut hankkeet on nyt toteutettu. Hyviä ideoita muiden yhdistysten kanssa yhteishankkeena on vielä kesken. Kyläsuunnitelma löytyy osoitteesta http://www.ravakka.fi/files/1199/TOIMENPIDETAULUKKO_MietoinenVALMIS.pdf. Tähän tarvitaan uusia ideoita ja toteutumattomat pitäisi poistaa. Ajankohdaksi ehdotetaan Elorannalle ma 21.11. tai  ke 23.11, alustavasti paikaksi suunniteltiin Paloasemaa. Päivitetyn version voisi jakaa ennen kyläiltaa kutsun yhteydessä herättämään ihmisten kiinnostusta päästä vaikuttamaan näihin asioihin.
 9. Muut esille tulevat asiat
  • Päätös 1: Otetaan kokouskutsussa käyttöön myös sähköposti, johon liitetiedostona asialista ja linkki kotisivuille.
  • Päätös 2. Yhdistyksen yhteystietojen päivittäminen otetaan vuosikokouksen yhteydessä rutiinipykäläksi, tulee kerran vuodessa tarkistettua sivulta http://yhdistystieto.fi/
  • Kylätalon kyltit ovat nyt valmiita ja ne asennetaan sään salliessa paikoilleen.
  •  Sari K. kertoi PED-projektista (palvelut, elinkeino ja demokratia) ja kumppanuusverkostosta kuulumisia Helsingin kokouksesta.
 10. Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen
  • Päätös: Seuraava kokous suunniteltiin pidettäväksi torstaina 27.10. klo 18 Kylätalolla, aiheena Kyläillan markkinoinnin suunnittelu esim. A5 paperilapun jakaminen talouksiin ja kyläsuunnitelman päivitystä. Kokous päätettiin klo 19:34.

Anna Jalkanen, sihteeri                                Sari Kantonen, puheenjohtaja

 

Mietoisten Kirkonseudun Kylät Ry

Pöytäkirja Hallituksen kokous 31.8.16 klo 18

Kylätalo Mietola

 1. Läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen avaaminen:
  • Kokous avattiin klo 18:09. Paikalla Sari K., Anna J, Marica Santanen, Tuula Keskitalo
 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen: Todettiin kokous  päätösvaltaiseksi
 3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäynti ja hyväksyminen: Hyväksyttiin viime kokouksen pöytäkirja.
 4. Tavastila cup -tapahtuman yhteenveto:
  • Tuula Keskitalo esitteli tapahtuman tulot ja menot. Yksi joukkue ei peruuttanut, eikä tullut pelaamaan. Muuten toteutus ja olosuhteet olivat jälleen erinomaiset tapahtumassa.Teltta repesi tuulessa, mutta se saatiin korjattua 60 e hintaan paikallisella ompelijalla.
 5. MynäLife kuulumiset:
  • Hankkeessa osallistuttu la 13.8 Mynämäen Laurin markkinoille yhteisteltalla Ravakan kanssa. Sää ei paras mahdollinen, mutta iltapäivän puolella jo kirkastui. Vilkasta keskustelua ja tulevan suunittelua käytiin ja MYNÄlife -lehteä jaettiin. Lehti on kaikkien haettavissa mm. kirjastoista. Hanke päättyy vuodenvaihteeseen ja ennen loppuraportin aloittamista on vielä tulossa mm. ilmakuvaklippejä kunnan/kylien eri osista sekä some -koulutustilaisuus MYNÄlifen fb- sivujen jatkotoimintaa ja ylläpitoa silmällä pitäen.
 6. Jääkiekkokaukalon pohjatyöt hankkeen eteneminen:
  • Päätös: Otetaan kaukalon kunnostustyö Vesa Saloselta, 600e tähän varattu kunnalta anotuista talkooavustuksista, työ tehdään syyskuun aikana. Varaudutaan yhdistyksen omin voimin tuona viikonloppuna lapiotalkoisiin reunojen käsittelemiseksi.
 7. Villasukkakerhon ajankohta syksyllä 2016, tiedotus, ohjaaja:
  • Päätös: Kerhon voisi toteuttaa yleisenä käsityökerhona. Aktiivista ohjajaa ja alulle panijaa ei toistaiseksi löytynyt. Kerhoajatus jätetään hautumaan.
 8. Kyläilta syyskaudelle 2016, kyläsuunnitelman päivitys:
  • Päätös: Kyläsuunnitelma katkolla v. 2017. Tapahtuman voisi toteuttaa avoimena tilaisuutena. Muita yhdistyksiä toivotaan mukaan. Muiden yhdistysten voimavaroista tai projekteista yhdistyksellämme ei ole tällä hetkellä selvää käsitystä. Esille tuli myös ensi vuoden 2017 Suomen 100-v juhlavuoden kunniaksi järjestettävät yhdistystapahtumat. Asemanseudulla idea vanhan juna-aseman hyväksikäytöstä tapahtumassa. Rahaa 100-v juhlatoimintaa varten pitää kohta hakea, tavoitteena joka kuukaudelle oma tapahtuma kylien eri yhdistysten toteuttamina.
  • Sari Kantonen ehdotti omaksi 100-vuotis juhlatoiminnaksemme some-koulutusta Kylätalolla yli 65-vuotiaille. Tähän ohjaajaksi lupautunut Tiina Nuortimo. Kunnalta haettavissa rahaa, joka kohdennetaan yli 65-vuotiaisiin.
   1. Päätös: oman yhdistyksemme panos on some-koulutus yli 65-vuotiaille.
   2. Toisena ehdotuksena kunnalle lähtevään hakemukseen tulee yhdistysten yhteisenä toimintana perinteisen kuusijuhlan järjestämisestä Maamiesseurantalolla, jonne kutsutaan lasten isovanhemmat, jotka eivät mahdu lasten koulujen joulujuhliin. Rahaa pitää hakea kunnasta perjantaihin 2.9. mennessä. Pj Kantonen kertoi lisäksi kaupunkien maalaiskuntalaistumisesta ja että asenteessa on tehty korjausliikettä, enää ei tyrkytetä syrjempien seutujen asukkaille kaupunkikeskustojen palveluja.
 9. Muut esille tulevat asiat:
  1.  Salivuoron anominen Tavastilan koululta. Päätös: luovutaan toistaiseksi maanantain salivuorosta tarpeettomana. Kansalaisopisto järjestää latinotanssikurssin Tavastilan koululla torstaisin.Salivuoroa voidaan tarvittaessa anoa myöhemmin, jos sellaiselle ilmenee tarvetta.
  2. Kylätalon kyltit ja viitoitus tien varteen tekstillä ”Kylätalo Mietola” ja ulko-oveen tekstillä ”Kudonta” ja ”Yhdistysten tila”. Varattu tähän 150 e. Kylätalon viitan voisi kiinnittää jo olemassa olevaan tolppaan. Ulko-oveen ruuvattavat kyltit lisäksi.
  3. Anna osallistuu huomenna Yhdistysklinikan ohjausryhmän kokoukseen Laitilassa, johon terveiset Mynämäen paikallisesta toiminnasta, kylien neuvottelukunnan toiminnasta, jossa kokouksiin osallistuvat luottamushenkilöt tuovat tietoa omiin yhdistyksiinsä, toimii foorumina ja edunvalvontajoukkona, ollut vaikuttamassa mm. kyläkoulujen jatkumiseen.
 10. Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen: Seuraava kokous 28.9. klo 18 Kylätalolla. Tavoitteena päättää kyläsuunnitelmapäivän ajankohta ja mahdollinen oheisohjelma. Kokous päätettiin klo 19:18.

 

Anna Jalkanen, sihteeri                                           Sari Kantonen, puheenjohtaja

 

Mietoisten Kirkonseudun Kylät Ry