Hallituksen kokous 27.10.16 klo 18

Kylätalo Mietola

1.Läsnäolijoiden toteaminen ja kokuksen avaaminen

Avatiin kokous klo 18:04. Sari Kantonen, Sari Salonen, Tuula Keskitalo, Anna Jalkanen ja Markus Ylis-Junttila

2.Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksesta ilmoitetu edeltävästi Vakka-Suomen sanomissa, sähköpostilla ja what´supissa.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäynti ja hyväksyminen

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

4.Kyläillan toteutuksen suunnittelu ja tiedotus

Päätös 1.: Kyläiltaa varten muokataan oman näköinen jäsenliittymislomake, tiedosto pitää ensin muuttaa muokattavaan muotoon esim. word-tirdostoksi. Sari S. lupasi yrittää muokkausta työpaikan koneen kautta. Tuula hankkii piparit ja glögit (+mantelilastut ja rusinat) n. 20-50 henkilölle ja toimittaa Annalle ennen iltaa 23.11.Sari K. hakee mukit ja lusikat Kylätalolta. Anna tuo termoskannun ja kaatopannun. Markus hoitaa värilliset mainosilmoitukset, joita sijoitetaan ilmoitustaululle, Kyläkauppaan ja Tavastilan koululle ilmoitustaululle. Sisältöä kehitetään vielä yhdessä Eija Elorannan kanssa.

Päätös 2. Aiheita mm. Maununpolku, Mörrimetsät, lenkkipolut, joki, uintimahdollisuudet, kartanokierros, luontopolku, tutustumiskierrosten järjestäminen, viitoitus ja ohjeet kuntoon. Luontopolku mahdollisesti valittaisiin kärkihankkeeksi, pohjatöitä on jo tehty.  Sijoitus alustavasti Saaren kartanon ja Pyhen väliselle alueelle, maanomistajiin tarkoitus ottaa yhteys luonnonsuojeluyhdistyksen puolelta ennen kyläiltaan hankkeen toteutumismahdollisuuksien varmistamiseksi. Yhtenä tavoitteena nykyisen palvelutason ylläpitäminen ja kehittäminen. Kevyenliikenteen väylät ja hankkeiden ylläpito. Itselainauskirjaston käytön buustaus, jotta käyttö ei vähene. Liikuntapaikat ja puistot sekä kohteiden ylläpitäminen. Tavastilan Frisbee-golf radan pidentäminen, vanhempainyhdistys tehnyt alkuosan. Frisbee-golf -radat löytyvät netistä frisbeegolfradat.fi. Tällä hetkellä Tavastilan rata ei näy, koska on niin lyhyt. Rataa voisi jatkaa urheilukentälle ja jokirantaan. Tätä voisi kehittää yhteistyönä vanhempainyhdistyksen kanssa, olisi edullista toteuttaa. Saariston rengastien yhteyteen nostettavia asioita Pyheen Kylätori ja Kyläkauppa, mahdollisesti luontopolku jatkossa. Seuraavaan rengastietä koskevan videon yhteyteen nämä voisi yrittää ottaa mukaan. Kylätalon aktiivisen toiminnan tehostaminen, käyttöasteen pitäminen korkealla. Yksityiskäyttö ja yrityskäyttö olleet ilahduttavia. Vapaa-ajan aktiivista yhteistoimintaa kyläläisille, osallistumisia alueen tapahtumiin ja retkiin. Aloitetaan Kylätalon takapihan piknikit ensi kesänä. Tapahtumat: ylläpidetään vanhoja, uudistetaan tarvittaessa, osallistutaan uusien järjestämisiin. Pop-up toiminta pienessä mittakaavassa, taimien vaihtoa yms. Tiedotus, toiminta ja imago, paikallislehti, omat sivut, Kylätie tulossa entisen portaalin tilalle, Mietoinen kylänä ja Mynämäki kuntana. Kyläilta tarjoaa mahdollisuuden kaikille kyläläisille päästä vaikuttamaan näihin asioihin. Keskustelua kyläillassa näiden hankkeiden eteenpäin viemiseksi ja uusien ideoiden saamiseksi toivotaan aktiivisesti. Kaikista yhdistyksistä toivotaan osaanottoa yhteistyöhön isompien projektien toteuttamisessa.

5. Jääkiekkokaukalon kunnostustöiden yhteenveto

Päätös. Kentät saatiin kuntoon, lapiotyötä ja haravointiakin riitti kaivinkonetyön lisäksi (Sari S). Kentän pohja oli epätasaisessa kunnossa, osittain maa-ainesta myös jouduttiin poistamaan, reunoille oli kertynyt korkeammat kasat. Toimitetaan Tuulalle ote kokouspöytäkirjasta päätöksen osalta.

6. Kotisivujen muokkaus

Päätös: Anna esitteli uusia kotisivuja. Kylätaloa koskevat tiedustelut ohjataan kaikki Sari K:lle, lisätään yhteystietoihin Sarin sähköpostiosoite.Lisätään jäsenrekrytointilomake. Blogikirjoittajia tarvittaisiin lisää.

7. 100-vuotistukihakemus kuulumiset

Päätös: Tukihakemus meni läpi, joitakin summia muokattiin. 10.11. tulossa Kylien kokous asian tiimoilta. Omana osalistumisena  yli 65-vuotiaille kohdennettu some-koulutus, jonka vetäjäksi lupautunut Tiina Nuortimo. Voidaan toteuttaa esim kevättalvella maalis-huhtikuussa talvireihan jälkeen. Toimijoina osallistumme yhdistyksen voimin yhteisiin tapahtumiin loppiaistanssien ja kuusijuhlan yhteydessä.

8. Ruotsin kielikurssin toteutus

Päätös: Vapaamuotoinen keskustelutyyppinen ruotsinkielinen kurssi, Anne Lahtinen Ruotsissa asuneena tulee vetämään. Ajankohta 3.11.-1.12. torstaisin klo 18-19. teemoja hyvinvointi, terveys, puutarhanhoito, harrastukset, matkailu ym.

9. Muut esille tulevat asiat

Päätös: Uusi Kylätalon kyltti tilattiin varastetun tilalle. Talkootunnit pitää anoa vuoden vaihteeseen mennessä, mielellään marraskuun aikana niin maksu saataisiin tämän vuoden puolella. Teltta oli vuokralla yhden vuorokauden, kysellään 15 e vuokrahintaa vuokraajalta. Tilitetään ennen vuoden vaihdetta. Myös Kotiseutuyhdistyksen tilavuokra 10e 31.3.2016 Kylätalon kokustiloista vielä puuttuu. Joulujuhla/ pikkujoulut 25.11. tai 10.12.tai 16.12., Sari K tiedustelee ravintolaa.

10. Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen

Seuraava kokous 11.1.2017 klo 18 Kylätalolla. Kokous päätettiin klo 19:46.

Anna Jalkanen, sihteeri                                Sari Kantonen, puheenjohtaja

Mainokset

Pöytäkirja Hallituksen kokous 28.9.16 klo 18

Kylätalo Mietola

 1. Läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen avaaminen
  • Kokouksessa todettiin olevan Sari Kantonen pj, Anna Jalkanen sihteeri, Sari Salonen ja Markus Ylis-Junttila. Kokous avattiin klo 18:04.
 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  • Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, kokous ilmoitettu Vakka-Suomen sanomissa 23.9. ja 27.9.
 3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäynti ja hyväksyminen
  • Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
 4. Kenttien kunnostustyöt, minigolfin talviteloille laitto
  • Päätös: Jääkiekkokaukalon kunnostustyöt alkavat näillä näkymin ensi viikolla, Sari K. pyytää edeltävästi kunnasta jonkun avaamaan lukon. Beach-kentän ja minigolfin talvivarastointi sovittiin tehtäväksi talkoilla 9.10. klo 9. Haravat mukaan.Samalla jääkiekkokaukalon reunojen viimeistely lapiovoimin tarvittaessa.
 5. 100-vuotistukihakemus kuulumiset
  • Päätös: Kylien neuvottelukunnan yhteinen hakemus ”Kyläkimara” on kuntaan tehty, osa kylistä vielä pohtii osallistumismuotoaan. Tapahtumissa marraskuussa 2016-joulukuu 2017 aktivoidaan yli 65-vuotiaita ikäihmisiä kulttuuri- ja liikuntatapahtumiin osallistumista. Yhteiskuljetuksia tullaan järjestämään tapahtumiin.
 6. Somekoulutus 4.10. Kylätalolla
  • Päätös: Ravakan hanke, yhdistyksistä ilmttautuneita kiinnostuneita toistaiseksi vähän, epävarmaa toteutuuko. Kysytään vielä yhdistysedustajia mukaan esim. talviriehaan osallistujista.
 7. Kylien neuvottelukunnan kuulumiset
  • Päätös: Viimeisin kokous syyskuun alussa Kalelan seudun kylien luona.V-S- kylien facebooksivuilla tiedotetaan ajankohtaisista asioista. V-S kylien syysretki tulossa 1.10., suuntautuu Hämeeseen. Neuvottelukunnan kokouksissa vuosikello käytössä. Yhdistysten yhteystietojen päivittäminen ei ole kunnasta käsin organisoituvaa, vaan ne ovat yhdistyksen omalla vastuulla. Päivittämään pääseen http://yhdistystieto.fi/. 10.6.2017 seuraava Avoimet kylät -päivä.
 8. Kyläilta syyskaudelle 2016 ajankohdan ja oheisohjelman päättäminen, kyläsuunnitelman päivitys
  • Päätös: Sote-uudistuksen lähestyessä omia vaikutuskanavia tarvitaan palvelujen turvaamiseksi paikallisesti, kyläsuunnitelma on tässä hyvä työkalu. Seuraava suunnitelma tarvittaisiin tulevalle 5 vuoden kaudelle. Tavoitteeksi voitaisiin asettaa tällä erää ideointi-ilta suunnitelman päivittämiseksi. Sari Kantonen ehdotti Eija Elorantaa kyläillan vetäjäksi. Mahdollista lähteä uudelta tyhjältä pöydältä suunnittelemaan uutta, koska kaikki kyläyhdistyksen omat suunnitellut hankkeet on nyt toteutettu. Hyviä ideoita muiden yhdistysten kanssa yhteishankkeena on vielä kesken. Kyläsuunnitelma löytyy osoitteesta http://www.ravakka.fi/files/1199/TOIMENPIDETAULUKKO_MietoinenVALMIS.pdf. Tähän tarvitaan uusia ideoita ja toteutumattomat pitäisi poistaa. Ajankohdaksi ehdotetaan Elorannalle ma 21.11. tai  ke 23.11, alustavasti paikaksi suunniteltiin Paloasemaa. Päivitetyn version voisi jakaa ennen kyläiltaa kutsun yhteydessä herättämään ihmisten kiinnostusta päästä vaikuttamaan näihin asioihin.
 9. Muut esille tulevat asiat
  • Päätös 1: Otetaan kokouskutsussa käyttöön myös sähköposti, johon liitetiedostona asialista ja linkki kotisivuille.
  • Päätös 2. Yhdistyksen yhteystietojen päivittäminen otetaan vuosikokouksen yhteydessä rutiinipykäläksi, tulee kerran vuodessa tarkistettua sivulta http://yhdistystieto.fi/
  • Kylätalon kyltit ovat nyt valmiita ja ne asennetaan sään salliessa paikoilleen.
  •  Sari K. kertoi PED-projektista (palvelut, elinkeino ja demokratia) ja kumppanuusverkostosta kuulumisia Helsingin kokouksesta.
 10. Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen
  • Päätös: Seuraava kokous suunniteltiin pidettäväksi torstaina 27.10. klo 18 Kylätalolla, aiheena Kyläillan markkinoinnin suunnittelu esim. A5 paperilapun jakaminen talouksiin ja kyläsuunnitelman päivitystä. Kokous päätettiin klo 19:34.

Anna Jalkanen, sihteeri                                Sari Kantonen, puheenjohtaja

 

Mietoisten Kirkonseudun Kylät Ry

Pöytäkirja Hallituksen kokous 31.8.16 klo 18

Kylätalo Mietola

 1. Läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen avaaminen:
  • Kokous avattiin klo 18:09. Paikalla Sari K., Anna J, Marica Santanen, Tuula Keskitalo
 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen: Todettiin kokous  päätösvaltaiseksi
 3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäynti ja hyväksyminen: Hyväksyttiin viime kokouksen pöytäkirja.
 4. Tavastila cup -tapahtuman yhteenveto:
  • Tuula Keskitalo esitteli tapahtuman tulot ja menot. Yksi joukkue ei peruuttanut, eikä tullut pelaamaan. Muuten toteutus ja olosuhteet olivat jälleen erinomaiset tapahtumassa.Teltta repesi tuulessa, mutta se saatiin korjattua 60 e hintaan paikallisella ompelijalla.
 5. MynäLife kuulumiset:
  • Hankkeessa osallistuttu la 13.8 Mynämäen Laurin markkinoille yhteisteltalla Ravakan kanssa. Sää ei paras mahdollinen, mutta iltapäivän puolella jo kirkastui. Vilkasta keskustelua ja tulevan suunittelua käytiin ja MYNÄlife -lehteä jaettiin. Lehti on kaikkien haettavissa mm. kirjastoista. Hanke päättyy vuodenvaihteeseen ja ennen loppuraportin aloittamista on vielä tulossa mm. ilmakuvaklippejä kunnan/kylien eri osista sekä some -koulutustilaisuus MYNÄlifen fb- sivujen jatkotoimintaa ja ylläpitoa silmällä pitäen.
 6. Jääkiekkokaukalon pohjatyöt hankkeen eteneminen:
  • Päätös: Otetaan kaukalon kunnostustyö Vesa Saloselta, 600e tähän varattu kunnalta anotuista talkooavustuksista, työ tehdään syyskuun aikana. Varaudutaan yhdistyksen omin voimin tuona viikonloppuna lapiotalkoisiin reunojen käsittelemiseksi.
 7. Villasukkakerhon ajankohta syksyllä 2016, tiedotus, ohjaaja:
  • Päätös: Kerhon voisi toteuttaa yleisenä käsityökerhona. Aktiivista ohjajaa ja alulle panijaa ei toistaiseksi löytynyt. Kerhoajatus jätetään hautumaan.
 8. Kyläilta syyskaudelle 2016, kyläsuunnitelman päivitys:
  • Päätös: Kyläsuunnitelma katkolla v. 2017. Tapahtuman voisi toteuttaa avoimena tilaisuutena. Muita yhdistyksiä toivotaan mukaan. Muiden yhdistysten voimavaroista tai projekteista yhdistyksellämme ei ole tällä hetkellä selvää käsitystä. Esille tuli myös ensi vuoden 2017 Suomen 100-v juhlavuoden kunniaksi järjestettävät yhdistystapahtumat. Asemanseudulla idea vanhan juna-aseman hyväksikäytöstä tapahtumassa. Rahaa 100-v juhlatoimintaa varten pitää kohta hakea, tavoitteena joka kuukaudelle oma tapahtuma kylien eri yhdistysten toteuttamina.
  • Sari Kantonen ehdotti omaksi 100-vuotis juhlatoiminnaksemme some-koulutusta Kylätalolla yli 65-vuotiaille. Tähän ohjaajaksi lupautunut Tiina Nuortimo. Kunnalta haettavissa rahaa, joka kohdennetaan yli 65-vuotiaisiin.
   1. Päätös: oman yhdistyksemme panos on some-koulutus yli 65-vuotiaille.
   2. Toisena ehdotuksena kunnalle lähtevään hakemukseen tulee yhdistysten yhteisenä toimintana perinteisen kuusijuhlan järjestämisestä Maamiesseurantalolla, jonne kutsutaan lasten isovanhemmat, jotka eivät mahdu lasten koulujen joulujuhliin. Rahaa pitää hakea kunnasta perjantaihin 2.9. mennessä. Pj Kantonen kertoi lisäksi kaupunkien maalaiskuntalaistumisesta ja että asenteessa on tehty korjausliikettä, enää ei tyrkytetä syrjempien seutujen asukkaille kaupunkikeskustojen palveluja.
 9. Muut esille tulevat asiat:
  1.  Salivuoron anominen Tavastilan koululta. Päätös: luovutaan toistaiseksi maanantain salivuorosta tarpeettomana. Kansalaisopisto järjestää latinotanssikurssin Tavastilan koululla torstaisin.Salivuoroa voidaan tarvittaessa anoa myöhemmin, jos sellaiselle ilmenee tarvetta.
  2. Kylätalon kyltit ja viitoitus tien varteen tekstillä ”Kylätalo Mietola” ja ulko-oveen tekstillä ”Kudonta” ja ”Yhdistysten tila”. Varattu tähän 150 e. Kylätalon viitan voisi kiinnittää jo olemassa olevaan tolppaan. Ulko-oveen ruuvattavat kyltit lisäksi.
  3. Anna osallistuu huomenna Yhdistysklinikan ohjausryhmän kokoukseen Laitilassa, johon terveiset Mynämäen paikallisesta toiminnasta, kylien neuvottelukunnan toiminnasta, jossa kokouksiin osallistuvat luottamushenkilöt tuovat tietoa omiin yhdistyksiinsä, toimii foorumina ja edunvalvontajoukkona, ollut vaikuttamassa mm. kyläkoulujen jatkumiseen.
 10. Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen: Seuraava kokous 28.9. klo 18 Kylätalolla. Tavoitteena päättää kyläsuunnitelmapäivän ajankohta ja mahdollinen oheisohjelma. Kokous päätettiin klo 19:18.

 

Anna Jalkanen, sihteeri                                           Sari Kantonen, puheenjohtaja

 

Mietoisten Kirkonseudun Kylät Ry

 

Asialista Hallituksen kokous 31.8.16 klo 18

Kylätalo Mietola

 1. Läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen avaaminen
 2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäynti ja hyväksyminen
 4. Tavastila cup -tapahtuman yhteenveto
 5. MynäLife kuulumiset
 6. Jääkiekkokaukalon pohjatyöt hankkeen eteneminen
 7. Villasukkakerhon ajankohta syksyllä 2016, tiedotus, ohjaaja
 8. Kyläilta syyskaudelle 2016, kyläsuunnitelman päivitys
 9. Muut esille tulevat asiat
 10. Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen

Anna Jalkanen, sihteeri                                           Sari Kantonen, puheenjohtaja

 

Mietoisten Kirkonseudun Kylät Ry

 

Hallituksen kokous 15.6.2016 klo 18

Kylätalo Mietola

Pöytäkirja

1.  Läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen avaaminen

Päätös: Puheenjohtaja Sari Kantonen avasi kokouksen klo 18:04. Paikalla todettiin olevan:

Sari Kantonen (pj), Sari Salonen, Anna Jalkanen ja Tuula Keskitalo

2.  Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös: Ottaen huomioon edellä mainitut paikalla ovat hallituksen jäsenet, sekä 9.6. ja 14.6. Vakka-Suomen Sanomissa julkaistun kokouskutsun, kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3.     Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäynti ja hyväksyminen. Lisäksi päätetään pöytäkirjan tarkistuksen määrä-ajasta

Päätös: Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. Pöytäkirjan tarkistus seuraavaan kokoukseen  mennessä.

4.    Tavastila cup -järjestelyt

Päätös: Pyritään aktiivisesti informoimaan ja mainostamaan tapahtumaa. Tällä hetkellä 3 joukkuetta ilmottautunut. Kahdeksan joukkkuetta asetetaan tavoitteeksi. Lista joukkueiden nimistä toimitetaan etukäteen Tuulalle sähköpostilla ja osallistumismaksu kuitataan allekirjoituksella maksun yhteydessä. Tämä on jo 8. Tavstila cup, ensimmäinen pidettiin v. 2009. Sari hakee palkintopytyn. Buffetti: Sari S keittää kahvit. Teltan pystytys 1 tunti ennen, aloitetaan klo 08:30. Anna Jalkanen tuo peräkärryn, johon kannetaan teltta ja pari pöytää sekä grilli. Sari S. ottaa mukaansa jo tänään telttakankaan. Tarjoiluna lihapiirakka ja ryynimakkara, ketsuppi, sinappi, paperia. Juomatölkkejä/pulloja fanta, sprite, pepsi. Anna tuo kylmäkalleja, pillimehut lapsille. Mahdollisesti joku makeinen, tikkari tai lakritsipatukka, Tuula ottaa pakkasesta voisilmäpullat, jotka jäivät talviriehasta. Näillä näkymin järjestäjiä ei riitä oheistoiminnan vetämiseen, koska Sari K ei pääse paikalle. Jos ehdotettu minigolf-lyöntikisa toteutetaan, vetäjän tulee noutaa mailat valmiiksi Matkavirvokkeelta tai punttisalilta. Hemmo lupautunut juontamaan. Tuomarit valitaan toisista joukkueista. Tulokset merkitsee ylös Markus, varalla Anna. Sari K. muistuttaa Hemmoa kentän ruohon leikkauksen ja rajojen vetämisen järjestämisestä kunnan kautta. Punttisalin wc käytettävissä.Maununpoikien varastosta löytyy pillejä. Tapahtuman lopuksi pallojen kerääminen ja kentän siivous mahdollisista roskista. Buffetin lähelle roskasäkki.

5.  Yhdistyksen kotisivut

Päätös: Annalla ja Sari S.:llä blogikirjoitusvastaa, raakaruokakurssista tulossa juttu Sari Raimorannalta.

6. Kyläyhdistyksen stipendin saaja tänä vuonna, pidetäänkö kriteerit samoina

Päätös: Kielenosaajaa ei erottunut porukasta, joten valittiin tänä vuonna liikunnallinen Valtteri Vilola stipendin saajaksi. Päätettiin pitää kielenosaaja pääkriteerinä, tarvittaessa liikunnallista voidaan varavalintakriteerinä

7.   Jääkiekkokaukalon pohjatyöt

Päätös: Rahoitus ei vielä varmistunut, hakemus meni aikataulussa. Kunnalta tarvitaan lainaksi laser-korkeusmittari. Soraa ei tarvita. Työ olisi hyvä tehdä kesällä, jotta ehtii kuivahtaa ja painua. Metrin päähän kaukalon reunasta pääsee kaivurin kauhalla. Reunimmaisen metrin tasoitukseen tavitaan talkooväkeä ja lapiot. Rahoituksen varmistuttua päätetään ajankohta. Jos säät eivät suosi työn tekemistä, siirretään se seuraavaan kesään.

8.   Kylätalo Mietolan viitoitus

Päätös: Etupuolelle tarvittaisiin  Kylätalo Mietola-kyltti esim.tieviitan näköinen, kiinnitettäisiin olemassa olevaan tolppaan. Kirjastolle tarvittaisiin oma kyltti, kunta ei ole näitä ollut halukas järjestämään. Kokoustilan nimikyltiksi Yhdistysten tila ainakin porraskäytävän oveen. Ohjeeksi kulku sisäpihan kautta. Ulko-oveen Yhdistysten tila ja Kudonta. Selvitellään vaihtoehtoja. Yhdistysten yhteistä rahaa käyttämättä 150 e kadunvarsitalkoista. Oli ajateltu käyttää tilojen sisustamiseen Mietoisten vanhoilla kuvilla.

9. Avoimet kylät tapahtuman kooste

Päätös: Lehdessä oli lyhyt juttu. Yksityiskohtaisempaa koostetta tullaan kokoilemaan kuun vaihteessa. Kunnanedustajat ja Jethro paikalla. Ruokatarjoilu oli maistuvaa. Annika Heikola kunnanedustajana esitteli bussissa 1 tonttitarjontaa, siinä 15 hlö, 2 bussissa 8 hlöä. Kokemuksena havaittiin ettei pop up tapahtumissa ennakkoilmottautuminen toimi. Huolilla oli melonta, Asemalla nokipannukahvit laavulla, Karjalassa koulut avoinna, Laajoella oma tapahtumansa kirpputoreineen ja kesät eatteriesittelyineen. Mahdollisesti yksityiskohtaisempi juttu Vakka-Suomen sanomiin. Ajankohtana tapahtuman sijoittuminen Avoimet kylät-päivään hyvät ja huonot puolensa.

10.Hankerahoitus Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi toteuttaviin projekteihin; ideointia

Päätös: Seuraava Kylien neuvottelukunnan kokous tulossa syksyllä. Ehdotuksena joka kuukaudelle jotakin vuorollaan, jolloin kylät (11 kpl) pääsisivät tutustumaan ja käymään toistensa luona. Seuraavassa neuvottelukunnan kokouksessa olisi hyvä esitellä joku valmiiksi ideoitu malli. Talvikuukaudet eivät yhtä haluttaja , oma yhdistyksemme voisi osallistua talviriehalla. Poistettaisiin päällekkäisyyksiä tapahtumien ajankohdissa 1 tapahtuma /kk. Myös neuvottelukuntaan osallistumattomat yhdistykset saisivat  järjestää halutessaan omat tilaisuutensa. Myös kunnan järjestämiä tilaisuuksien ajankohtia olisi hyvä välttää. Talviriehan varasuunnitelmana esim. ruskaretki Vasikkahakaan.

11. Muut esille tulevat asiat

Päätös: Uusi kiinteistöpäällikkö Petri Jaarto, johon voi tarvittaessa olla yhdistyksen asioissa yhteydessä. Jaanalle tilitetään viestintäviraston laskut, Annalle kamerasta.
12. Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen

Päätös: Seuraavan kokouksen ajankohdaksi päätettiin  17.8.klo 18 Kylätalolla ja kokous päätettiin klo 19:34.

Anna Jalkanen, sihteeri                                                           Sari Kantonen, puheenjohtaja

Pöytäkirjan vakuudeksi

Allekirjoitus ja päiväys

Pöytäkirjan tarkistajat:

Mietoisten Kirkonseudun Kylät Ry

Hallituksen kokous 14.4.2016 klo 20:00

Kylätalo Mietola


Pöytäkirja

1.  Läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen avaaminen

Päätös: Puheenjohtaja Sari Kantonen avasi kokouksen klo 19:17 . Paikalla todettiin olevan:

Sari Kantonen (pj), Sari Salonen, Anna Jalkanen, Markus Ylis-Junttila ja Tuula Keskitalo

2.  Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös: Ottaen huomioon edellä mainitut paikalla ovat hallituksen jäsenet, sekä 12.4.ja 14.4. Vakka-Suomen Sanomissa julkaistun kokouskutsun, kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3.     Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäynti ja hyväksyminen. Lisäksi päätetään pöytäkirjan tarkistuksen määrä-ajasta

Päätös: Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin. Pöytäkirjan tarkistus seuraavaan kokoukseen mennessä.

4.     Vuosikokouksen hallituksen jäsenten läpikäynti

Päätös: Vuosikokouksessa oli valittu 6 hallituksen jäsentä: Sari Kantonen (pj), Marica Santanen, Tuula Keskitalo, Markus Ylis-Junttila, Anna Jalkanen ja Sari Salonen. Yhdistyksen sihteeriksi valittiin Anna Jalkanen, rahastonhoitajaksi Tuula Keskitalo ja varapuheenjohtajaksi Marica Santanen.

5.  Kohdassa 5. Markus Ylis-Junttila ehdotti asialistan järjestyksen muuttamista ja ehdotus hyväksyttiin. Jaana Waari esitteli yhdistyksen uudet kotisivut. Kotisivujen osoitteeksi valittiin .fi-pääte. Päätettiin, että Jaana Waari tilaa yhdistyksen domainin viestintävirastosta ja selvittelee vuosimaksun maksamisen. Nettisivun yhteyshenkilöksi valittiin pj Sari Kantonen. Sovittiin, että Jaana Waari kouluttaa Anna Jalkasen ja Sari Salosen sivuston pääkäyttäjiksi. Jatkossa sivulle tallennetaan postauksia tulevista yhdistyksen tapahtumista säännöllisesti. Myös muiden yhdistysten jäsenten on mahdollista opastuksen jälkeen tallentaa sivuille blogikirjoituksia paikallisista aiheista. TavastilaCupille vuoden päätapahtumana luodaan oma sivu, jota kauta joukkueiden ilmoittautuminen voidaan hoitaa jatkossa. Kokouspöytäkirjoja ehdotettiin jatkossa tallennettaviksi kotisivuille. Ehdotus hyväksyttiin. Jaana Waari viimeistelee blogimuotoisen kotisivun ja ilmoittaa kun se on käytettävissä. Markus Ylis-Junttila ehdotti yhdistyksen whats up-ryhmän perustamista jatkossa ja ehdotus hyväksyttiin.

6.     Päätetään Tavastilan koulun kuudennen luokan päättävälle oppilaalle jaettavasta stipendistä.

Päätös: Stipendin summaksi päätettiin 30 e ja se voidaan hankkia jatkossa Pienestä kirjapuodista tai Vihreästä sammakosta Turusta. Jaana Waarilta kysytään hankkiiko hän stipendin tänäkin vuonna (Jaana poistui kokouksesta ennen kuin tämä kohta käsiteltiin). Stipendin ojentajaksi ehdotettiin pyydettäväksi Katriina Kivivuorea.

7.     TavastilaCup 2016 suunnittelun aloitus

Päätös: TavastilaCup 2016 päätettiin pitää 2.7. alkaen klo 09:30 joukkueiden paikalle ilmoittautumisella. Oheistoiminnaksi ehdotettiin minigolf-lyöntikisaa ja kisan palkkioksi ämpäriä. Paikan päälle ehdotettiin järjestettäväksi perinteistä tarjoilua lihapiirakka/ ryynimakkara/ hodari ja pillimehu/virvoitusjuoma.

8.     Minigolf- radan loppukunnostus ja kokoaminen pelikentälle

Päätös: Minigolf- radan kokoaminen ja loppukunnostus päätettiin pitää 5.5. helatorstaina. Samassa yhteydessä laitetaan beach-kentän verkko ja suoritetaan kentän huoltotyöt.

9.     Kevättalkoot

Päätös: Keskusteltiin jääkiekkokaukalon pohjan kunnostamisesta kaivinkoneella, joka kustantaisi 600e. Päätettiin hakea tähän avustusta talkooavustusten lisäksi tulevana työnä ja laittaa kustannusarvio talkooavustushakemuksen liitteeksi. Kaukalon kenttä on kunnostettu viimeksi v. 2009. Päätettiin pitää kylätalon yhdistysten yhteiset puutarhatalkoot 25.4. ja 28.4 klo 17:30 alkaen., Sari Kantonen tiedottaa talkoista muita yhdistyksiä. Talkoissa makkara- ja mehutarjoilu. Sari Kantonen pyytää kunnalta lavaa puutarhajätettä varten ja kylätalon etu- ja takapihan puita ja pensaita leikataan kunnan puutarhuri Riikka Mattilan ohjeiden mukaan. Jatkossa Kylätalon pihalla suunniteltiin järjestettäväksi lapsiperheille ja kyläläisille kyläiltoja piknikin merkeissä.

10.  Muut esille tulevat asiat

Päätös: Käsiteltiin tienvarsisiivousta, jota ei tänä vuonna ole. Talkooavustushakemus vuodelle 2016 täytyy jättää 29.4. mennessä ja se laaditaan vanhan mallin pohjalta puheenjohtajan ja sihteerin yhteistyöllä. Marica Santasen iloista perheuutista päätettiin onnitella pienellä muistamisella, jonka hankkivat ja käyvät luovuttamassa Sari Kantonen ja Anna Jalkanen. Sari Kantonen kertoi asukashankintahankkeen etenemisestä ja 7.5. Myllyn torilla Sokoksen edessä järjestetään sissimarkkinointitapahtuma, jossa potentiaalisille uusille asukkaille voidaan jakaa erikseen 2000 kappaleena painettava paikallisjulkaisu ja lisäksi pienempiä flyereitä. Yhdistykselle hankitaan kamera n. 150 e kustannuksella, kameran käy ostamassa Anna Jalkanen. Tulevina tapahtumina mainittiin sukankudontakerho 19.4., 26.4. ja 3.5. Kylätalolla. Syksyyn ehdotettiin vakituista käsityökerhoa pidettäväksi viikottaisena kylätalolla, jokainen saa tuoda oman vapaavalintaisen käsityönä. Kunnan järjestämä energiakävely-tapahtuma pidetään 27.4. Asukashankintahankkeen päätapahtumana pidetään Avoimet kylät tapahtuma 11.6.

11.  Seuraavan kokouksen ajankohta ja kokouksen päättäminen

Päätös: Seuraavan kokouksen ajankohdaksi päätettiin 15.6. klo 18 Kylätalolla ja kokous päätettiin klo 20.40.

Anna Jalkanen, sihteeri                                                           Sari Kantonen, puheenjohtaja

Pöytäkirjan vakuudeksi

Allekirjoitus ja päiväys

Pöytäkirjan tarkistajat:

Mietoisten Kirkonseudun Kylät Ry

Vuosikokous 14.4.2016 klo 18

Mietoisten Kirkonseudun Kylät Ry

Kylätalo Mietola

Pöytäkirja

1.      Läsnäolijoiden toteaminen ja kokouksen avaaminen

Päätös: Pj Sari Kantonen avasi kokouksen klo 18:15. Paikalla todettiin olevan Sari Kantonen (pj), Sari Salonen, Anna Jalkanen, Markus Ylis-Junttila, Jaana Waari ja Tuula Keskitalo

2.     Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

3.     Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, ääntenlaskija, sekä kaksi      pöytäkirjantarkistajaa. Lisäksi päätetään pöytäkirjan tarkistuksen määrä-ajasta

Päätös: Vuosikokoukselle valittiin:

•       puheenjohtajaksi Markus Ylis-Junttila

•       sihteeriksi Anna Jalkanen

•       ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkistajiksi Tuula Keskitalo ja Jaana Waari.

Kokouksen pöytäkirja sovittiin tarkistettavaksi ennen seuraavaa kokousta.

4.     Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi

Päätös: Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin

5.     Esitellään ja hyväksytään vuoden 20156 toimintakertomus, tilinpäätös, sekä toiminnantarkistajien lausunto

Päätös: Liitteenä ollut toimintakertomus annettiin tiedoksi ja hyväksyttiin, rahastonhoitaja esitteli hallituksen allekirjoittaman tilikirjan, taseen, tuloslaskelman, sekä toiminnantarkastajan lausunnon. Vuoden 2015 tilinpäätös hyväksyttiin

6. Myönnetään hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille vastuuvapaus

Päätös: Vastuuvapaus myönnettiin esityksen mukaisesti.

7.    Esitellään ja vahvistetaan vuoden 2016 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarviot, sekä  jäsenmaksut

Päätös: Liitteenä ollut toimintasuunnitelma hyväksyttiin, tulo- ja menoarviot esiteltiin ja hyväksyttiin. Päätettiin ettei jäsenmaksuja kerätä

8.    Yhdistyksen hallituksen valitseminen ja vahvistaminen

Päätös: Yhdistyksen hallitukseen todettiin kuuluvan:

Sari Kantonen puheenjohtaja

Jaana Waari (1. varapuheenjohtaja)

Marica Santaen (sihteeri).

Tuula Keskitalo (rahastonhoitaja)

Markus Ylis-Junttila Anna Jalkanen

Kyläyhdistyksen sääntöjen mukaan hallituksen jäsenen toimintakausi on 2 vuotta.

Koska hallituksessa voi olla enintään 10 jäsentä, valitaan hallitukseen korkeintaan 5 uutta jäsentä, myös erovuoroiset voidaan valita.

-Marica Santasen todettiin olevan erovuorossa. Sari Kantonen ehdotti hänen jatkavan hallituksessa ja ehdotus hyväksyttiin (Marican suostumus saatu puhelimitse)

-Jaana Waari ilmoitti haluavansa erota hallituksesta

-Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Sari Salonen

9.    Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja

Päätös: Sari Kantosta esitettiin jatkamaan puheenjohtajana, ja tämä esitys hyväksyttiin yksimielisesti. (Varapuheenjohtajat, rahastonhoitajan ja sihteerin hallitus valitsee seuraavassa hallituksen kokouksessa 14.4.2016 klo 20.)

10. Valitaan 2 toiminnantarkistajaa. Lisäksi päätetään toiminnantarkastajien palkkiosta Päätös: Valittiin 2 toiminnantarkistajiksi Kaarina ja Juhani Isaksson. Toiminnantarkastajille päätettiin tarvittaessa maksaa kohtuullinen korvaus tarkistustyöstä.

11. Päätetään puheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muiden hallituksen jäsenten palkkioista ja kulukorvauksista

Päätös: Yhdistyksen puheenjohtajalle maksetaan 180 e vuosikulukorvaus, sihteerille voidaan myöntää tarvittaessa ehdollinen 50 e vuosikulukorvaus, ja tilintarkastajalle myös ehdollinen 50 e vuosikulukorvaus. Jos muille hallituksen jäsenille tulee yhdistyksen toiminnasta kuluja, niistä päätetään tapauskohtaisesti erikseen.

12. Valitaan yhdistyksen edustajat ja varaedustajat muihin järjestöihin ja todetaan että hallitus voi tarvittaessa myöhemmin vaihtaa tai valita edustajia lisää

Päätös: Pj Sari Kantonen jatkaa Kylien neuvottelukunnassa yhdistyksen edustajana. Hänen ollessaan estynyt kokouksiin voi osallistua yhdistyksen varapuheenjohtaja ja jos hän on esteellinen, varaosallistuja voidaan päättää erikseen hallituksessa. Todettiin, että Sari Kantonen jatkaa edustajana myös Kylätalo-toimikunnassa. Hallitus voi tarvittaessa vaihtaa tai valita jäseniä lisää.

13. Ilmoitusasiat sekä mahdollisesti muut esille tulevat asiat

Päätös: Muita ilmoitusasioita ei todettu

Kokous päätettiin klo 19.16.

Markus Ylis-Junttila, puheenjohtaja                                          Anna Jalkanen, sihteeri

 

Pöytäkirjan vakuudeksi

 

Jaana Waari                                                   Tuula Keskitalo

 

Allekirjoitus ja päiväys

Mietoisten Kirkonseudun Kylät Ry